Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářů

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Otevřený dopis D.O.S.T. poslancům k antidiskriminačnímu zákonu

Vážené dámy, vážení pánové,
v nejbližší době máte svým hlasováním rozhodnout o osudu tzv. antidiskriminačního zákona. Hlasování o této věci není jako každé jiné. Nijak nesouvisí s tradičním rozdělením politických sil na levici a pravici, se státním rozpočtem ani výší daní. Přesto se osudově dotýká budoucnosti naší země. O jeho výsledku proto nesmí rozhodnout setrvačnost, stranická rivalita či míra osobních sympatií. Nejde již o to, kdo, kdy a jakou verzi zákona navrhl, ani o to, že jej vetoval prezident Klaus. Nejde o demonstraci Vaší loajality k tomu či onomu, tentokrát jde opravdu o mnohem více.

Když ČR vstupovala do Evropské unie, mnozí připomínali, že podobu, jakou bude Evropa mít, můžeme ovlivnit jen tehdy, budeme-li jejími členy. Nyní již jsme součástí Unie, Vaše hlasování je proto také hlasováním o podobě Evropy. Není možné se již déle dovolávat toho, že od nás EU něco žádá a my musíme poslechnout. To je velmi slabý alibismus. Je čas jednat a hlasovat za sebe. Je to Vaše odpovědnost, Vaše rozhodnutí.

Všechny demokratické země současného světa garantují svým občanům jejich práva a svobody a poskytují jim zákonnou ochranu před diskriminací. Volání po nové, specifické antidiskriminační legislativě je proto přinejmenším nadbytečné a vyvolává nepříjemný dojem, že tato legislativa má ve skutečnosti jiné cíle než je řešení problému diskriminace. Zdá se, že hlavním rysem této nové legislativy je snaha o politickou kontrolu všech oblastí lidského života, včetně těch, které byly v demokracii vždy považovány za ryze soukromé, a také nebezpečná ambice přetvářet stávající normy a vzorce lidského jednání za pomoci tuhých restrikcí.

Tuto neblahou a snadno zneužitelnou tendenci bohužel obsahuje i český návrh antidiskriminačního zákona, o němž máte hlasovat. Potenciálně totiž umožňuje razantní okleštění svobody slova a přesvědčení, ale i bezprecedentní zásahy do výkonu vlastnických práv. Zároveň zpochybňuje zásadu presumpce neviny, donedávna považovanou za základní princip demokratického soudnictví. Nebezpečí totalitarismu, které se v tom skrývá je natolik velké, že je podle našeho názoru není možné s klidným svědomím riskovat.

Hlasování, jež Vás čeká, je zkrátka jednou z významných bitev o to, jakou společnost předáme těm, kteří přijdou po nás. Bude to panoptikum absurdit, přetvářky a všudypřítomné kontroly, nebo prostor svobody, právní jistoty a zdravého rozumu? Odpověď je dámy a pánové na každém z Vás.

V Praze 11. května 2009

S úctou iniciátoři D.O.S.T.: Mgr. Michal Semín, PhDr. Jiří Hejlek, Mgr. Petr Bahník

© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster