Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářů

Memorandum D.O.S.T.

Podporujeme svého prezidenta

/ Memorandum a petice v PDF / Se znepokojením sledujeme množící se útoky na prezidenta České republiky Václava Klause za jeho odmítavý postoj k Lisabonské smlouvě a jeho rozhodnutí posečkat s případnou ratifikací Lisabonské smlouvy do doby, než se o jejím souladu s Ústavou České republiky vyjádří Ústavní soud. Vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva mění právní i politický statut České republiky, je nepřípustné, aby byl prezident republiky vydírán svými oponenty pod pohrůžkou, že pokud Lisabonskou smlouvu urychleně neratifikuje, poškodí tím zájmy České republiky.


Náš názor je zcela opačný, prezident Václav Klaus jedná správně. Ceníme si na něm, že se domácímu i mezinárodnímu tlaku nepodvolil, že mu jsou zájmy českého národa a státu přednější než zájmy úzké skupiny elit, usilujících o zánik suverénních evropských států a podřízení jejich politických reprezentací centrálním úřadům jednotného evropského státu. Tento proces považujeme za nedemokratický a odporující duchovním a historickým kořenům evropské kultury a civilizace.

Ujišťujeme prezidenta Václava Klause naší podporou a ochotou ke spolupráci při obraně naší národní a státní suverenity.

V Praze dne 16.5. 2009

Iniciátoři D.O.S.T.: Mgr. Michal Semín, PhDr. Jiří Hejlek, Mgr. Petr Bahník

Souhlas s Memorandem D.O.S.T. – Podporujeme svého prezidenta
můžete vyjádřit na e-mailu:

  akce-dost@seznam.cz  

Dopis prezidentu republiky - příloha k memorandu

Dopis v PDF

Prvních 10 signatářů petice Podporujeme svého prezidenta:

0001. Mgr. Michal Semín – ředitel Institutu svatého Josefa
0002. PhDr. Jiří Hejlek - podnikatel
0003. Mgr. Petr Bahník – středoškolský učitel
0004. Ing. Mgr. Ladislav Bátora, Ph.D.- publicista,
0005. MUDr. Jaroslav Mlčák – lékař
0006. Ing. Alena Pravdová – programátorka
0007. Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc. - president Kulturní komise ČR
0008. RNDr. Ivana Haslingerová, CSc. - šéfredaktorka revue Fragmenty
0009. Ing. Pavel Krajíček - podnikatel
0010. RNDr. Mgr. Antonín Malach - úředník


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster