Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářů

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Zpráva D.O.S.T. o výsledku jednání o vytvoření společné euroskeptické kandidátky do voleb do PS PČR

1. 7. 2009 jsme se obrátili na představitele českých euroskeptických stran s výzvou vytvořit společnou kandidátku do říjnových parlamentních voleb. K úvodnímu jednání, moderovanému Michalem Semínem, se sešli Petr Mach (Svobodní), Vladimír Železný (NezDem) a Jan Broj (Právo a Spravedlnost). Setkání se nezúčastnila Jana Bobošíková, která projekt bližší spolupráce euroskeptických stran nepodpořila. Svoje rozhodnutí odůvodnila neshodami s předsedou Strany svobodných občanů Petrem Machem ve své snaze o vytvoření společné kandidátky ve volbách do Evropského parlamentu.

Zástupci D.O.S.T. vypracovali návrh společných programových priorit, které byly všemi zúčastněnými stranami přijaty. Představitelé PaS a NezDem vyslovili i předběžný souhlas s vytvořením společné volební platformy, předseda Svobodných Petr Mach si vzal čas na rozmyšlenou. Vzhledem k tomu, že se Svobodní nakonec rozhodli postupovat samostatně, s politováním konstatujeme, že k vytvoření společné kandidátky eurospektických stran v předčasných volbách do PsP ČR nedojde.

Navzdory tomuto nezdaru považujeme za nezbytné, aby se všechny české euroskeptické strany sjednotily ve svém úsilí zabránit přijeti Lisabonské smlouvy a v obraně české státní suverenity. Pro tento cíl budeme i nadále z pozice iniciátorů petiční akce D.O.S.T. dělat vše, co bude v našich silách.

V Praze dne 6. 8. 2009

Mgr. Michal Semín, Mgr. Petr Bahník, Ing. Mgr. Ladislav Bátora, Ph.D

© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster