Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářů

Stalo se

Na akci D.O.S.T. Pochod na Hrad promluvil prezident ČR

Prezident Václav Klaus vystoupil s krátkým projevem na akci pořádané iniciativou D.O.S.T. ve spolupráci s 23 dalšími organizacemi. Prezident přijal z rukou jednoho z iniciátorů D.O.S.T. Michala Semína petiční archy s podpisy občanů pod memorandem „Podporujeme svého prezidenta.“ Václav Klaus ujistil přítomné odpůrce Lisabonské smlouvy, že stejně jako oni cítí nebezpečí, které našemu státu hrozí po přijetí Lisabonské smlouvy.

"Čtu vaše hesla, já jim rozumím. Já to cítím podobně jako vy, ale jako prezident to říkám možná slabší terminologií," podotkl Klaus. Prezident také řekl, že sledoval irské referendum a jeho výsledky, ale má dojem, že kdyby dopadlo jinak, konalo by se referendum znovu a znovu - "po páté, po desáté, pod devětapadesáté." Do té doby, než by Irové řekli ano.

"Po tomhle irském referendu žádné další referendum v Evropě nebude. Odteď to bude mnohem, mnohem snazší," řekl na závěr. Akce se měl původně účastnit i pražský primátor Pavel Bém, ale vzkázal, že z pracovních důvodů nepřijde, jen na dálku vyjadřuje podporu.

Akce Pochod na Hrad začala v 15 hodin před Irským velvyslanectvím v ulici na Tržišti krátkým projevem Michala Semína, který přítomné občany vyzval, aby je neradostný výsledek irského referenda o Lisabonské smlouvě motivoval k většímu úsilí a osobní angažovanosti na obranu prezidenta republiky před útoky z domova i ze zahraničí, kterým bude prezident vystaven.

Krátce po třetí hodině se průvod několika set odpůrců Lisabonské smlouvy vydal za skandování "Nechceme Brusel", „Samostatný stát“, „Berlín – Moskva – Brusel“, „Svobodu“ a dalších hesel Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Na Jánském vršku u sídla ODS se průvod zastavil a skandoval „Hamba ODS“ a „Falešný Topol.“ Demonstranti pozdravovaní Pražany, z nichž se někteří k pochodu spontánně přidávali, nesli transparenty s hesly „Ne Lisabonské smlouvě“, „Podporujeme svého prezidenta“, "EU dělá zákony bez nás", "Vazalské jho není svoboda" či "Lisabon je plíživý Mnichov". Zazněla i slova přirovnávající EU k "čtvrté říši". Některé transparenty byly v angličtině jako například "Lisbon treaty = sEUcide" nebo "Lisbon is a palace Coup".

Na jednom z transparentů byl srp s kladivem uprostřed hvězdného kruhu sedmadvacítky, což symbolizovalo paralelu mezi dnešní EU a bývalým SSSR. Transparentů porovnávajících současnou EU s bývalým Sovětským svazem bylo v davu který stále rostl mnoho.

Nad demonstranty pochodujícími na Pražský hrad stejnou trasou jako rozehnaní studenti v únoru 1948 vlálo množství českých a irských vlajek. Své prapory nesli také zástupci organizací které akci podpořily, jako například Strana svobodných občanů, její zelonobílé prapory s logem berana byly v davu nepřehlédnutelné. Kromě nich byla v průvodu k vidění i vlajka Vatikánu a Nejsvětějšího srdce Ježíšova. V davu byl také nepřehlédnutelný velký obraz Panny Marie ochranitelky křesťanů.

Průvod došel na Hradčanské náměstí za skandování „Ať žije prezident.“ Z připraveného, pódia hrála demonstrantům v ústrety country kapela Sebranka píseň Montgomery a pozdravila je moderátorka celé akce na Hradčanském náměstí, bývalá televizní hlasatelka Dušica Zimová.

Jako první z řečníků vystoupil jeden z iniciátorů D.O.S.T. Petr Bahník, který ve svém projevu zhodnotil dosavadní akce D.O.S.T. před irskou ambasádou a zároveň poukázal na nebezpečí, které po schválení Lisabonské smlouvy v Irsku na naši zem a celou Evropu čeká. Vyjádřil rovněž naději že prezident Klaus tlak který bude na něho vyvíjen ustojí a smlouvu nepodepíše. Projevy byly průběžně prokládány písničkami v podání pražské skupiny Sebranka. Poté následovalo vystoupení prezidenta ČR Václava Klause, který přišel z pražského hradu v doprovodu Michala Semína a vicekancléře Petra Hájka pozdravit účastníky shromáždění a převzít podpisové archy s peticí vyjadřující mu podporu.

Po něm vystoupil předseda Strany svobodných občanů Petr Mach, který popsal situaci nátlaku, která před referendem panovala v Irsku kde se zúčastnil jako signatář D.O.S.T. tiskové konference v Dublinu a měl tak možnost být informován přímo na místě od odpůrců smlouvy jak nerovný to byl zápas. Mach zdůraznil, že má plán B přijme-li celá sedmadvacítka Lisabonskou smlouvu. „Budu jako politik usilovat o to, aby ČR z EU vystoupila,“ řekl shromáždění, v kterém bylo mnoho příznivců Svobodných.

Po Machovi vystoupila poslankyně ODS Eva Dundáčková, která ve svém projevu zmínila zejména nátlak, kterým se unijní „elity“ snaží ovlivnit české orgány včetně ústavního soudu, jež se má zabývat stížností na LS.

O nátlaku hovořil ve svém vystoupení také europoslanec Ivo Strejček (ODS), který popisoval jakému tlaku jsou vystaveni europoslanci nesouhlasící s Lisabonskou smlouvou.

O nepřípustném nátlaku hovořil také nezařazený poslanec Jan Schwippel. Ten ve svém vystoupení rovněž zmínil paralelu mezi únorem 1948 a říjnem 2009, kdy je na prezidenta a všechny kdo nesouhlasí s LS vyvíjen nepřípustný nátlak srovnatelný s rokem 1948.

Na neslýchaný čin německého velvyslance, který se sešel s předsedou ústavního soudu Rychetským a snažil se urychlit rozhodnutí ÚS ve věci LS upozornila ve svém projevu předsedkyně Suverenity Jana Bobošíková, která před občany znovu zopakovala svůj úmysl zorganizovat přes některé stávající poslance novou ústavní stížnost na LS podanou tentokrát poslanci sněmovny.

Na to, že máme vše ve svých rukou a záleží jen na nás zda si takovéto jednání ze strany EU necháme líbit a nebo zda se novodobé totalitě hrdě postavíme, upozornil ve svém krátkém ale úderném projevu místopředseda strany Právo a Spravedlnost Kryštof Kindler.

Po něm následovalo alegorické loutkové divadlo s názvem "Nesmrtelná lisabonská teta". Ve veršovaném podání souboru Sluníčko je Lisabonská smlouva posílaná do hrobu s výzvou, aby z mrtvých už nevstávala. Důrazně hru zakončila jedna z postav, když lahví od piva zneškodnila smrtku.

Na podobnost Lisabonské smlouvy s komunistickou ústavou z roku 1961 upozornila ve svém vystoupení studentka právnické fakulty Erika Hájková, která na téma Lisabonské smlouvy napsala diplomovou práci a celou problematikou se z odborného hlediska dlouhodobě zabývá.

Šéfredaktor časopisu TE DEUM Martin Čejka, ve svém vystoupení upozornil na potřebu tradičních hodnot v dnešním světě a nebezpečí, které v této oblasti přichází v podobě současné EU a jí prosazované Lisabonské smlouvy.

O potřebě návratu ke křesťanským kořenům Evropy hovořil ve svém projevu rovněž zástupce Hnutí Pro život ČR Vít Cigánek.

Jeden z organizátorů akce D.O.S.T. Ladislav Bátora přečetl přítomným dopis který poslal účastníkům Pochodu na Hrad ředitel Národní platformy Centra výzkumu a informací o Evropské unii a emeritní profesor dublinské Trinity College Anthony Coughlan, díky němuž se v Irsku konalo lidové hlasování.

V závěrečném slově vyzval Michal Semín účastníky, aby na další akce přivedli i své známé a přátele, aby účast občanů na těchto akcích na podporu prezidenta byla ještě větší, neboť prezident bude pod stále větším tlakem jak zahraničí tak domácích kolaborantů.

Akce byla zakončena českou hymnou, kterou si účastníci zazpívali spolu s operní pěvkyní Terezií Švarcovou.

NTA

Pozdrav Anthonyho Coughlena účastníkům Pochodu na Hrad

Drazí účastníci pražského říjnového Pochodu na Hrad,
dovolte, abych všem vám, statečným českým, moravským a slezským vlastencům, předal pozdravy z irského Dublinu alespoň takto. Věřte, že mě strašně mrzí, že mi moje zaneprázdnění referendem nedovolilo být teď s vámi.

V myšlenkách s vámi však jsem – stejně jako mnoho dalších Irů. Vždyť zrovna dnes by se na pomyslné mapě vzájemné náklonnosti sotva našly jiné dvě evropské metropole, které by si byly blíže než náš Dublin a vaše Praha, o které se právem říká, že je to Matka měst.

Zhruba před měsícem jsem se dozvěděl od svých přátel z české občanské iniciativy D.O.S.T., že chystají sérii mítinků, kterými hodlají vyjádřit solidaritu s naším národem, jemuž bylo bruselskými uzurpátory a jejich nohsledy z některých evropských velmocí brutálně vnuceno opakování referenda o Lisabonské smlouvě. Byl jsem onou zprávou velmi potěšen a s velkou radostí jsem o tomto záměru informoval irské protilisabonské organizace.

Předpokládám, že i lidem v České republice je denně vymýván mozek ve prospěch Lisabonské smlouvy. O to cennější je, že se vám pod projekt Svoboda pro Irsko podařilo shromáždit přes 20 organizací a 5 politických stran.

Je mi také známo, že vaše první dva čtvrteční mítinky před budovou irské ambasády byly úspěšné natolik, že ani ona vesměs prolisabonská česká média už nemohla vaše vlastenecké hnutí nadále ignorovat a ostrakizovat. Třeba vás budou jen nálepkovat, že jste extremisté, nacionalisté, reakcionáři – jenže váš hlas je hlasem české a evropské demokracie a všichni ho slyší! A to je extrémně důležité! Vzpomněl jsem si v té souvislosti na jednu esej vašeho presidenta Klause, ve které demaskuje takzvaný evropeismus jako vnucené sekulární náboženství Evropské unie. A tak mi dovolte, abych vám z ní dva krátké odstavce dnes připomenul: „Evropeismus je produktem elit. Je produktem lidí, kteří nechtějí chodit – od osmi do pěti a pětkrát v týdnu – do zaměstnání a vykonávat normální práci. Je produktem lidí, kteří chtějí řídit, ovládat, poručníkovat, patronovat jiné. Jsou to politici a s nimi spojení úředníci na straně jedné a na politiky napojení public intelectuals (ve veřejném prostoru a v médiích se pohybující intelektuálové) na straně druhé… Existuje mlčící většina, která si sice myslí, že je to takto špatně, ale neumí se organizovat a má – na rozdíl od evropeistů – normální práci, kterou musí a chce vykonávat (a proto nemá čas). Ta je v defenzívě. Evropeistům se navíc podařilo – jako už po tolikáté v historii – prezentovat sebe sama jako pokrok a všechny ostatní jako zpátečnictví, což je mimořádně zdařilý trik. Důsledkem je standardní schéma: hlasitá, nesmírně motivovaná, nikoli explicitně organizovaná, ale spolu se setkávající a mluvící menšina oproti zcela rozptýlené většině, která má jiné zájmy a jiné starosti a která netuší, o co vlastně jde.“

Zdá se ale, že Váš prezident bude muset v jednom ohledu svůj názor změnit. Ona „rozptýlená většina“ se v České republice díky iniciativě několika neúnavných zakládajících členů akce D.O.S.T. totiž svorně sešla pod jednou střechou. A její hlas je nepochybně slyšet.

Milí čeští přátelé, dopsal jsem tento svůj pozdrav v předvečer sčítání hlasů v irském referendu, a neznal jsem tedy jeho výsledek. Bohužel se ale obávám, že irské „NE“, které zvítězilo před rokem, tentokrát nezvítězí.

Opakované irské referendum nebylo jen zápasem Davida s Goliášem, ale Davida proti celé smečce Goliášů! Irští zastánci Lisabonské smlouvy se svými bezednými měšci – peníze poskytla irská vláda, Evropská komise, hlavní politické strany v Evropském parlamentu, Mezinárodní evropské hnutí a některé velké nadnárodní korporace mající v Irsku svoje filiální podniky – utratili v posledním měsíci kampaně více než dvacetinásobek toho, co měli k dispozici odpůrci Lisabonské smlouvy.

V moderní irské historii je to poprvé, kdy kampaň a průběh referenda byly poznamenány hlubokým bezprávím a nezákonným počínáním jedné strany, totiž zastánců Lisabonské smlouvy. Zákony irského státu, evropské právo, jakož i politická mravnost, spravedlnost a respekt k pravdě padly za oběť příkazu prosadit Lisabonskou smlouvu, aby Německo a Francie posílily svůj vliv na tvorbu evropských norem a moc Evropské komise aby ještě více vzrostla. Brusel se soustavně vměšoval do průběhu kampaně tím, že zastáncům Lisabonské smlouvy poskytoval nemalé finanční prostředky. Toto jednání odporuje evropskému právu, které Evropské komisi výslovně zakazuje aktivní účast při prosazování nových smluv v členských zemích Evropské unie. Schvalování takových smluv je totiž ve výlučné kompetenci členských států za použití jejich ústavních zákonů.

Ty politické strany, které horují v Evropském parlamentu pro ratifikaci Lisabonské smlouvy, poskytly ohromné finanční prostředky svým sesterským stranám v Irsku, přestože peníze evropských stran je dovoleno vynakládat pouze na šíření informací, nikoli k politickým účelům, a navzdory tomu, že podle platných irských norem je nezákonné přijímat pro kampaně před referendem finanční dary ze zahraničí.

Samotná irská vláda utratila nesmírné množství veřejných financí ve prospěch zastánců Lisabonské smlouvy, třebaže irský Nejvyšší soud konstatoval, že použití peněz daňových poplatníků za účelem podpory pouze jedné ze stran je v rozporu s irskou ústavou.

Toto opakované referendum se oproti loňskému odehrávalo na pozadí dosud největšího propadu hospodářství v moderní irské historii. Irská ekonomika byla ještě před dvěma lety známa pod přezdívkou „keltský tygr“. Dnešní situace je zcela odlišná. Očekává se, že v roce 2009 klesne HDP téměř o 10 procent. Irská vláda hospodaří s rozpočtovým deficitem na úrovni 12 procent HDP. Míra nezaměstnanosti činí 12 procent a každým dnem roste. A vracejí se časy, kdy irští občané opět začínají hledat obživu mimo svou vlast.

A táž nekompetentní politická elita, která přivedla zemi na pokraj bankrotu, nyní přesvědčuje irské voliče, že musejí přijmout Lisabonskou smlouvu, zplozenou a podporovanou jejími bruselskými chlebodárci.

Na tomto pozadí se irské vládě a zastáncům Lisabonské smlouvy podařilo proměnit druhé referendum v hlasování o příslušnosti Irska k Evropské unii, což zcela zastřelo skutečný obsah Lisabonské smlouvy, bez jejíž ratifikace by přece zůstaly v platnosti smlouvy již existující, jakož i naše členství v Evropské unii. Výsledkem je, že to, co včera rozhodovalo, nebyla vůle irského lidu, nýbrž jeho strach.

I s ohledem na tento politický zločin a tragédii vás jménem všech irských a evropských demokratů vyzývám, abyste vytrvali v opozici k této tak hluboce nedemokratické evropské ústavě ukryté v Lisabonské smlouvě – ústavě, která ruší národní nezávislost jednotlivých států a ničí jejich demokratické mechanismy a činí z nás občany nadnárodní evropské federace, ovládané nedemokratickým a centralizovaným způsobem za politické hegemonie Německa, Francie a Evropské komise. Pokud jsme my Irové včera selhali, zůstane teď Česká republika – alespoň po nějaký čas – v zápase o zachování evropské demokracie osamocena. Neznamená to však, že budete sami stát proti celé Evropě – jak vám to budou namlouvat naši společní nepřátelé. Národy Evropy jsou s vámi – to jen mocné evropeistické elity budou proti vám. V následujících týdnech nebudete tedy bojovat proti Evropě, nýbrž jen proti bandě hanebných spiklenců, kteří chtějí naši Evropu, její kulturu a tradice, a především její hrdé národy v zájmu posílení své vlastní moci dočista zničit.

Demokraté v Irsku i v celé Evropě nyní apelují na český národ, aby nalezl ještě více sil a odhodlanosti a vytrval v boji proti této obludné smlouvě alespoň do příštího května, kdy se ve Velké Británii uskuteční parlamentní volby. Pokud se vám to podaří, umožníte tím lidem ve Velké Británii i našim krajanům v Severním Irsku o této evropské ústavě hlasovat.

Máte v čele svého státu čestného, moudrého a nebojácného člověka, který jistě Lisabonskou smlouvu odmítne ratifikovat navzdory naší případné včerejší porážce ve vnuceném opakovaném referendu. Musí však vědět, že má podporu svého národa.

Počítejte s tím, že kampaň, kterou možná už zítra rozpoutají proti vašemu prezidentovi nejen samozvaní pohlaváři Evropské unie, ale i domácí quislingové, bude připomínat nejtemnější doby beztak pohnuté historie vaší země. Ale zůstaňte stateční a neztrácejte naději! Demokracii mohou potkat porážky, volání po národním sebeurčení a demokracii však nelze umlčet napořád!

Ještě jednou děkuji jménem irských demokratů vám všem, kteří jste dnes přišli na Pražský hrad demonstrovat své odhodlání zachránit Evropu před novým zotročením. Vytrvejte!

Bože, chraň český národ a jeho prezidenta Václava Klause.

Anthony Coughlan, ředitel Národní platformy Centra výzkumu a informací o Evropské unii a emeritní profesor dublinské Trinity College

Projev byl přečten 3.10. 2009 při akci D.O.S.T. Pochod na Hrad

POCHOD NA HRAD

Občanská iniciativa D.O.S.T. si dovoluje pozvat všechny svobodomyslné občany na akci "POCHOD NA HRAD", kterou pořádá v sobotu 3. října 2009, to jest den po konání opakovaného irského referenda o tzv. Lisabonské smlouvě. Sraz je v 15 hodin před velvyslanectvím Irské republiky (Tržiště 13, Praha 1 - Malá Strana).
Odtud půjdeme Nerudovou ulicí na Hradčanské náměstí, kde řekneme své NE Lisabonské smlouvě a své ANO Evropě svobodných národu. Touto akcí chceme zároveň vědomě připomenout slavný pochod studentů na Hrad v únoru 1948, kdy se také nadlouho rozhodlo o osudu naší země.
Přijďte všichni, komu osud České republiky ještě není lhostejný!
| 01.10.2009 |

Odpůrci Lisabonské smlouvy půjdou na Hrad podpořit prezidenta

Iniciativa D.O.S.T. ve spolupráci s 23 dalšími organizacemi završuje Pochodem na Hrad sérii manifestací proti Lisabonské smlouvě. Akce proběhne v sobotu 3. října, tedy den po konání opakovaného irského referenda o Lisabonské smlouvě. Záměrem organizátorů je přesvědčit prezidenta republiky Václava Klause, aby nepodlehl nátlaku a Lisabonskou smlouvu, bez ohledu na výsledek referenda v Irsku, neratifikoval. Nelze v tuto chvíli vyloučit, že se prezident Václav Klaus sám této manifestace zúčastní. Touto akcí chtějí pořadatelé připomenout slavný pochod studentů na Hrad v únoru 1948, kdy se také rozhodovalo, i když v jiném kontextu, o osudu české státní svrchovanosti. „Zde předáme panu prezidentovi nebo zástupci prezidentské kanceláře podpisy pod memorandem Podporujeme našeho prezidenta,“ uvedl za pořadatele Michal Semín.

Sraz je v 15 hodin před velvyslanectvím Irské republiky (Tržište 13, Praha 1 - Malá Strana). Odtud půjde průvod Nerudovou ulicí na Hradčanské náměstí. Na shromáždění před Pražským hradem promluví za ODS europoslanci Ivo Strejček a Hynek Fajmon a senátor Jiří Oberfalzer. Dále zde budou hovořit předsedkyně Suverenity Jana Bobošíková, předseda Strany svobodných občanů a prezidentův exporadce Petr Mach, ředitel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl, místopředseda strany Právo a Spravedlnost Kryštof Kindler, Petr Bahník a Michal Semín z iniciativy D.O.S.T., zástupci Nezávislých demokratů a Hnutí pro život.

Bude zde také přečten dopis Anthony Coughlana, díky němuž se v Irsku koná lidové hlasování. A. Coughlan se angažoval v případu „Crotty“ z roku 1987 u irského Nejvyššího soudu, který vedl k tomu, že o předávání suverenity na úroveň EU musí v Irsku probíhat referenda. A. Coughlan je rovněž autorem hlavní publikace zaměřené proti euroústavě „Řekneme ano či ne evropské ústavě“, kterou vydal think tank prezidenta Václava Klause Centrum pro ekonomiku a politiku.

Před Hradem vystoupí s loutkovou groteskou divadelní skupina Sluníčko. Hudební doprovod zajistí folkový písničkář Tomáš Patrik Hamet a trampská kapela Sebranka. Nebude chybět ani pravý podzimní burčák. Celé setkání bude moderovat Dušica Zimová.

Občanská iniciativa D.O.S.T.: www.akce-dost.cz

Svoboda pro Irsko: www.svobodaproirsko.cz

Mobil: 732 549 648

E-mail: akce-dost@seznam.cz

POCHOD NA HRAD

Občanská iniciativa D.O.S.T. si dovoluje pozvat /pozvánka v pdf./ všechny svobodomyslné občany na akci „POCHOD NA HRAD“, kterou pořádá v sobotu 3. října 2009, to jest den po konání opakovaného irského referenda o tzv. Lisabonské smlouvě.

Videa z akce Pochod na HradFotografie z akce Pochod na Hrad

zaramovane.rajce.idnes.cz/Pochod_na_Hrad


Média o akci Pochod na Hrad

iDnes - Irské referendum je jak fotbal, u něhož se nelíbí výsledek, řekl Klaus
iHned.cz - Přehledně: Irové dali "ano" Lisabonu, poslední slovo bude mít Klaus
lidovky.cz - Cítím to podobně jako vy, řekl Klaus odpůrcům Lisabonu
tyden.cz - Já se nedám, slíbil Klaus svým příznivcům
ct24.cz - Čeští politici vítají irské ANO, tradičně proti je Klaus
ct24.cz - Čeští odpůrci Lisabonu na Hradě - Klaus považuje dvě referenda za špatná
tn.nova.cz - OBRAZEM: Klaus děkoval Bobošíkové a spol. Ať žije, křičeli
novinky.cz - Klaus: Irové měli poslední šanci něco říct, další referendum už nebude
ceskenoviny.cz - Průvod euroskeptiků vyvrcholil vystoupením Klause© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster