Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Stalo se

Na Akci D.O.S.T. 17.11. v Praze promluvil Ladislav Jakl

Státní svátek 17. listopadu si připomněli signatáři iniciativy DOST hned několika akcemi v centru hlavního města. V 11 hodin přišli pozdravit prezidenta republiky Václava Klause na Národní třídu, kde prezident kladl podle plánovaného programu květiny k památníku v podloubí, kde byli před dvaceti lety zbiti občané komunistickou policií. Zde se zástupci iniciativy DOST střetli s „havlisty“, kteří se snažili pokřikovat na prezidenta a narušit tak důstojný průběh oslav. Hlouček „havlistů“, který vedl havlův chráněnec zelený marxista Matěj Stropnický, byl při příchodu prezidenta přehlušen zástupci iniciativy DOST a přítomnými Pražany, kteří skandovali „Ať žije Klaus!“, v kterém pokračovali i poté, co se prezident se svým doprovodem odebral na oběd do kavárny na Národní třídě. Když přítomný hlouček „havlistů“ viděl, že se k prezidentovým příznivcům spontánně přidávají další občané, opustili reprezentanti „pravdy a lásky“ Národní třídu.

Po obědě se vydal prezident Klaus na pochod středem města. Kromě signatářů iniciativy DOST se k pochodu přidali také členové Strany svobodných občanů a postupně se přidávali další Pražané, kteří chtěli podpořit svého prezidenta. Na Můstku již prezidenta doprovázelo několik stovek příznivců.Ulicí Na příkopě tak burácelo „Ať žije prezident!“ a „Prezident má pravdu!“. Občané, jejichž počet při improvizované demonstraci neustále rostl, skandovali také hesla namířená proti Evropské unii jako např. „Nechceme Brusel!“ nebo „DOST bylo EU!“.

Za neustálého skandování došel průvod v čele s prezidentem až na Náměstí republiky, kde ho uvítal Ondřej Hejma písní „Sametová.“ Na oslavě 17. listopadu, kterou přichystala radnice Prahy 1, vystoupil prezident s krátkým projevem, v kterém vyzdvihl význam lidské svobody a upozornil na její nebezpečné omezování ze strany centralizované EU. Poté se prezident odebral mezi shromážděné občany na autogramiádu své nové knihy, kterou připravil podle svých slov jako dárek občanům k 17. listopadu.

Samotná akce DOST začala v 15 hodin v ulici Na Příkopě před budovou ČSOB.

Akci moderoval jeden z iniciátorů DOST Michal Semín, který v úvodním slově zrekapituloval akce, jež tento podzim iniciativa DOST uspořádala, a poděkoval přítomným za jejich vytrvalost v boji proti nepřátelům svobody doma i v EU.

Jako první řečník vystoupil už tradičně jeden z iniciátorů DOST Petr Bahník, který upozornil zejména na nebezpečí omezování lidských práv a svobod v souvislosti s antidiskriminační agendou a neustálým nebezpečným prohlubováním centralizace EU.

Po něm vystoupil předseda Strany svobodných občanů Petr Mach, který se ve svém příspěvku zamyslel nad významem 17. listopadu v souvislosti s neustálým bojem o svobodu a státní svrchovanost. Poté přišel pozdravit přítomné europoslanec Hynek Fajmon, který vyjádřil naději že právě z těchto občanských shromáždění pořádaných iniciativou DOST vzejde naděje pro obnovu samostatnosti ČR. Poslankyně parlamentu Eva Dundáčková navázala na jeho projev a za svůj neutuchající boj proti Lisabonské smlouvě si vysloužila potlesk na otevřené scéně. Jako signatářka DOST vyjádřila naději, že právě tato iniciativa přispěje svým dílem k společnému postupu proti nepřátelům svobody a demokracie doma i v EU.

Jako další vystoupil místopředseda strany Právo a Spravedlnost Kryštof Kindler, který upozornil na historické souvislosti 17. listopadu 1939 v dnešním dobovém kontextu. S velmi důrazným projevem odsuzujícím současnou socialistickou EU vystoupil tajemník prezidenta Ladislav Jakl. Ve svém projevu zdůraznil, že podpisem Lisabonské smlouvy boj za svobodu a proti byrokratické EU nekončí, naopak mnohé důležité bitvy jsou stále před námi. Na závěr svého projevu poděkoval iniciativě DOST, za vytrvalost s jakou stojí na stráži svobody a při obhajobě české státní suverenity.

Závěrečné bilanční slovo pronesl další z iniciátorů DOST Ladislav Bátora.

Ve svém projevu zdůraznil zejména cíle a úkoly, které před námi při obraně svobody a demokracie v naší zemi stojí. Upozornil také, že iniciativa 25 organizací a subjektů včetně pěti mimoparlamentních stran, která se postupně během letošního podzimu zformovala, by neměla být promrhána. Jediná cesta k úspěchu je, jak řekl, společný postup všech euroskeptiků včetně mimoparlamentních euroskeptických stran v nadcházejících parlamentních volbách. Toto jeho provolání se setkalo s bouřlivým potleskem všech zúčastněných občanů a členů mimoparlamentních stran. Shromáždění DOST bylo zakončeno českou státní hymnou.
Společně proti Bruselu

Občanská iniciativa D.O.S.T. si dovoluje pozvat /pozvánka v pdf./ všechny svobodomyslné občany na shromáždění za svobodu a občanská práva Společně proti Bruselu, které pořádá dne 17. listopadu 2009 od 15 hodin v Praze v ulici Na příkopě před budovou ČSOB.
Právě v současné těžké situaci, tváří v tvář vynucené ratifikaci Lisabonské smlouvy, je třeba znovu pozvednout hlas na podporu občanských práv a svobod. Odmítněme opět a co nejhlasitěji prohlubování politické centralizace v EU i pokračující ideologizaci veřejného života!
Protože můžeme! • Protože chceme! • Protože je to naše povinnost!
| 09.11.2009 |

© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster