Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářů

Stalo se

Mítink Akce D.O.S.T. před vládou zakončil Ladislav Jakl

Necelé dvě stovky signatářů manifestu D.O.S.T. a dalších příznivců tradičních hodnot se sešly 28. dubna v půl páté odpoledne na Malostranském náměstí v Praze, aby hlasitě odmítly tzv. „antidiskriminační zákon“ a z něho vyplývající agendu. Shromáždění uspořádalo občanské sdružení Akce D.O.S.T. ve spolupráci s dalšími občanskými sdruženími a politickými stranami a za podpory některých politiků parlamentních stran (antidiskriminace.pdf).

Příznivce Akce D.O.S.T. pozdravil v úvodu předseda sdružení Ladislav Bátora, který ve svém projevu předneseném na Malostranském náměstí zdůraznil potřebu uchování tradičních hodnot i pro budoucí generace, včetně generace našich vnuků, neboť jak řekl: „Svoboda bez tradičních hodnot není možná“. Projev byl několikrát přerušován pískotem a výkřiky nesouhlasu z protilehlého chodníku, kam policie izolovala levicové provokatéry, kteří se snažili akci narušit a v jejichž čele stály „figurky“ levicové scény jako homosexuální aktivista Hromada nebo předseda Strany zelených Liška. Hromada třímal v rukou transparent „Jsem tradiční gay“ a vedle Lišky stojící levicový aktivista přišel s provokativním transparentem „DOST bylo homosexuálů a Židů ve vládě!“. Po upozornění pořadatelů, že tato provokace má zjevně poškodit Akci D.O.S.T. před přítomnými médií a pošpinit tak dobré jméno organizace, byla skupina i s Liškou přesunuta na protilehlý chodník k ostatním levicovým provokatérům.

Poté se průvod vydal za skandování hesel „Nechceme Kocába“, „Rovná práva“ a „Svobodný stát“ ulicemi Malé Strany před budovu Vlády ČR. Zde již účastníky čekali kromě zátarasů, které prostor před vládou zúžily na šíři chodníku, také tóny irských vlasteneckých písní, které připomněly dřívější shromáždění DOST „Svoboda pro Irsko“ v době irského referenda o Lisabonské smlouvě.

Shromáždění zahájil a celé odpoledne moderoval tak, jako před irskou ambasádou, ředitel Institutu svatého Josefa Michal Semín. S úvodním projevem vystoupil jeden z iniciátorů D.O.S.T. Petr Bahník, který přečetl prohlášení „Dost bylo antidiskriminace“.

Poté vystoupila se svým projevem signatářka manifestu D.O.S.T. a poslankyně za ODS Eva Dundáčková, která zdůraznila potřebu obhajoby tradičních hodnot v české společnosti a poukázala na zbytečnost lidskoprávních ministerstev, jako je to, vedené Michaelem Kocábem. Přítomným rovněž sdělila, že byla od vystoupení na akci odrazována různými politiky a novináři včetně Michalela Kocába. „Na toto zasahování do mých práv mám jedinou odpověď, jsem tady s vámi,“ zakončila Dundáčková svůj projev za který sklidila od přítomných zasloužené ovace.

Potom Ladislav Bátora přečetl zdravici od poslance EP Ivo Strejčka, který se z důvodů pracovního zaneprázdnění nemohl akce zúčastnit.(Zdravice zaslaná na demonstraci iniciativy D.O.S.T., která se konala 28. 4. 2010 v Praze před Úřadem vlády ).

Za Konzervativní stranu vystoupil na shromáždění člen jejího předsednictva a turnovský zastupitel Otta Jarolímek, který ve svém vystoupení poukázal na nebezpečnost antidiskriminační legislativy, která je produktem směrnic a nařízení přicházejících z EU. Závěrem svého vystoupení vyjádřil naději, že po volbách dojde k dohodě mezi zastánci tradičních hodnot napříč politickým spektrem a další postup těchto stran bude společný, včetně společné kandidátky.

Po něm vystoupila prezidentka Hnutí Pro život ČR Zdeňka Rybová, která poukázala zejména na nebezpečí antidiskriminační agendy pro celkovou atmosféru ve společnosti a spojitost této novodobé multikulturní ideologie s kulturou smrti.

Pozdravy účastníkům zaslali také další poslanec EP Hynek Fajmon a primátorka Chomutova Ivana Řápková. Její zdravici přečetla bývalá televizní hlasatelka Dušica Zimová.

Za Právo a Spravedlnost vystoupil místopředseda této politické strany Kryštof Kindler, který přítomným poděkoval za přeložení termínu shromáždění vzhledem k polské tragédi při které zahynul prezident Polska se svým doprovodem při letecké havárii u Smolenska. Ve svém projevu také zdůraznil potřebu obhajoby tradičních hodnot ať je to vhod či nevhod.

Po něm vystoupila místopředsedkyně Mladých křesťanských demokratů Maria Pešeková. Zcela jednoznačně odmítla celou antidiskriminační agendu a zdůraznila, kolik peněz nás v době krize stojí celý „Kocábův resort“ a neprůhledné financování těchto „lidsko -právních“ aktivistů ze státního rozpočtu.

Přítomné pobavil svým moudrým humorem a sarkasmem i známý písničkář Pepa Nos, který kromě úsměvných historek o Džamile Stehlíkové a Kocábovi zahrál dvě starší a lehce aktualizované písně „Lidská blbost nezná mezí“ a „Byrokrat z Bruselu“.

Závěrem vystoupili předseda Občanského institutu Roman Joch a tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl. Roman Joch ve svém vystoupení poukázal na nebezpečí levice a na inspiraci současné antidiskriminační legislativy marxismem. K tomu použil letáček Strany zelených, který před tím, než byl ze shromáždění po drobné potyčce vyhozen, rozdával přítomným předseda SZ Ondřej Liška.

Ladislav Jakl ve svém vystoupení poděkoval Akci D.O.S.T. za organizaci podobných shromáždění, neboť podle něho se ve společnosti nevede debata o těchto důležitých tématech, která jsou zcela zásadní. "Předvolební kampaň by měla být vrcholem společenské debaty o těch nejdůležitějších věcech, o tématech, na kterých se láme budoucnost nás všech," řekl Jakl s tím, že tomu tak není a politické strany nabízejí jen nedůležité a na vlas podobné předvolební sliby technického rázu. "Společnost se před našima očima mění - rychle a zásadně. Mění se celá naše západní civilizace, evropská společnost. Před našima očima se mění i česká společnost. A ke všem těmto změnám dochází bez jakékoli slyšitelné společenské a politické debaty. O těchto věcech se totiž rozhoduje ve strukturách, které vůbec do této veřejné politické debaty nepatří," řekl prezidentův tajemník.

Veškerá rozhodnutí jsou podle něj činěna v nevolených strukturách EU, a nátlakových, vypjatě zájmových, organizací. "Tam se rozhoduje o naší budoucnosti, o našich životech. Na to ale politická scéna nereaguje, je jí to jedno. Proto jsem rád, že jste slyšet vy, kterým to jedno není," uzavřel Jakl své vystoupení. Poté následovala jako už tradičně česká hymna.

NTAČeská média o akci

www.cirkev.wordpress.com - Dost bylo antidiskriminace

www.prvnizpravy.cz - Jakl pozdravil Kocábovy odpůrce před sídlem vlády

www.parlamentnilisty.cz - Liška narušil demonstraci D.O.S.T., málem došlo i na pohlavky

www.parlamentnilisty.cz - Nechceme Kocába, křičeli demonstranti. Liška se s nimi pohádal

www.idnes.cz - Nechceme Kocába, křičely desítky lidí před úřadem vlády

www.lidovky.cz - Nechoďte na demonstraci proti Kocábovi, volali z Úřadu vlády

www.mediafax.cz - Akce D.O.S.T. žádá odstoupení Michaela Kocába

www.eurozpravy.cz - Akce D.O.S.T. žádá odstoupení Michaela Kocába

www.tyden.cz - Desítky lidí v Praze protestovaly proti Kocábovi

www.ceskenoviny.cz - Desítky lidí protestovaly proti Kocábově agendě

Zahraniční média o akci

www.fronda.pl - Praga krzyczy: "Mamy tego dość"

Fotografie z akce

Fotografie Vlasty Fillera

Fotografie Jana Vorky

Zdravice poslance EP Ivo Strejčka demonstraci D.O.S.T.

Vážení účastníci demonstrace proti sociálnímu inženýrství, které se tendenčně jmenuje vlídně a nekonfliktně „boj proti diskriminaci.“ Ano, jsme lidé, kteří se domnívají, že každý člověk je nadán svými individuálními vlastnostmi a schopnostmi, které jsou neopakovatelné a unikátní. Jsme lidé, kteří hluboce věří v právo každého jedince svobodně hledat vlastní štěstí bez ohledu na rasový či sociální původ.

Jsme lidé, kteří věří v takové uspořádání společnosti, které každému svému členovi umožní najít svobodně a na základě vlastní volby své místo v životě.

Jsme lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že svět kolem nás má být utvářen jako výsledek spontánních jednání svobodných občanů a že tento náš svět nemá být výsledkem byrokratického plánu konstruovaného třeba i na bohulibých ideách. Nakonec, každou cestu do temných a divokých hlubin minulého století vedly jen bohulibé úmysly sociálních konstruktivistů.

Naše přesvědčení, které vychází z nejhlubší víry ve svobodu člověka, se může jen obtížně vyrovnat se současným módním a nedotknutelným tzv. bojem vlád proti diskriminaci. V širším slova smyslu tak mám na mysli celkovou atmosféru této do leva směřující politiky států v tzv. euroatlantickém prostoru.

Dovolte mi zmínit pár příkladů:

1. V různých členských státech EU se na každém kroku setkáte s obrovskými plakáty a billboardy, které hlásají požadavek stejné odměny pro muže nebo ženy za stejnou práci. To je jistě oprávněný požadavek, ale má být organizován úředníky Evropské komise či vládními ministry? Je přece na vedení firem, jak hodnotí práci svých zaměstnanců. Jak může takhle citlivý problém řešit ministr a jeho úředník, aniž by se při tom nedopustili vážného pokřivení reality?

2. Bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb předložil do vlády návrh na zavedení povinných kvót žen na kandidátních listinách politických stran. Jistě, ženy do politiky patří. Má se to ale dít cestami umělých regulačních návrhů ? Není právě takové opatření diskriminační ? Vůči ženám samotným ale také mužům. Má se politika, jako druh lidské činnosti, řídit takovými nesmyslnými regulacemi?

3. Asi před šesti lety se o funkci člena Evropské komise ucházel vzdělaný italský profesor Rocco Buttiglione. Na otázky některých členů Evropského parlamentu, které se (mimo jiné) týkaly žen – samoživitelek a homosexuálů, odpověděl klidně a jasně:

a.) Ženy samoživitelky mají složitý lidský osud a hluboce s mnohými soucítím. Je ovšem třeba zdůraznit, že jde mnohdy o jejich vlastní životní volbu, kterou je třeba respektovat. Proč vytvářet úřad na řešení soukromých problémů?

b) K otázce homosexuálů odpověděl, že jde o skupinu lidí ve společnosti, kterou není třeba nijak komentovat ani zvýhodňovat, neboť je to jejich intimní soukromá záležitost.

c) Profesor Buttiglione byl na funkci člena Evropské komise odmítnut pro své „nepřijatelné a extrémní“ názory.

Proč to říkám? Chci znovu zdůraznit, že pokud by v současné politice převládla důvěra ve svobodnou volbu každého člověka, celá antidiskriminační agenda by vůbec nemusela existovat. Tzv. boj proti diskriminaci je ve své současné dnešní podobě dalším levicovým pokusem, jak organizovat společnost a vede přímo k postupnému odpírání svobody jako nejvyšší hodnoty lidského života.

Zdravím vás, účastníky dnešní demonstrace, a věřím, ji zvládnete s klidem a nadhledem. Myšlenky osobní svobody, která je nám tak cenná a každým dnem kousek po kousku odkusována, stojí za obranu.

Přeji organizátorům i všem účastníkům vše dobré.

S úctou

Ivo Strejček, Poslanec Evropského parlamentu za ODS
© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster