Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářů

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Ombudsman musí sloužit lidem, ne ideologiím
Stanovisko Akce D.O.S.T. k nominacím na funkci Veřejného ochránce lidských práv

V těchto dnech byly zveřejněny senátní a prezidentské návrhy na obsazení vysoce respektovaného úřadu Veřejného ochránce práv (tzv. ombudsmana). Úcta, které se tento úřad těší, vyplývá z faktu, že se jeho činnost dotýká základních principů společnosti. Právě proto je mimořádně důležité, jaká konkrétní osobnost bude funkci ombudsmana vykonávat. Poslanecká sněmovna, která bude z navržených kandidátů ombudsmana vybírat, má proto značnou odpovědnost. Měla by vybrat osobnost s citem pro spravedlnost a právo, u níž lze předpokládat, že bude ve výkonu své funkce nestranná. Některé ze zveřejněných nominací bohužel tyto zásadní předpoklady nesplňují. Týká se to zejména paní Anny Šabatové, manželky známého aktivisty a novináře Petra Uhla, která vidí hlavní úkol ombudsmana v provádění tzv. „antidiskriminační politiky“.

Akce D.O.S.T. opakovaně upozorňuje na nebezpečí nevhodné politizace tématu antidiskriminace a varuje před možným zneužitím kontroverzní „antidiskriminační“ legislativy k přímým útokům na základní občanské svobody. Takové nebezpečí není nijak hypotetické! V řadě zemí, kde do oblasti lidských práv pronikli zastánci extrémních politických ideologií, skutečně již k podobným antidemokratickým excesům dochází. Šíří se tak nezdravá atmosféra podezřívavosti, strachu a nekonečného sudičství, a původní záměr ochrany práv a svobod se tak obrací v naprostý protiklad.

Vzhledem k těmto okolnostem považujeme kandidaturu Anny Šabatové na funkci ombudsmana za mimořádně nevhodnou. V neposlední řadě nás k tomuto přesvědčení vede i její působení ve funkci zástupkyně ombudsmana v letech 2001-2007, kdy podle našeho názoru projevila zásadní nedostatek profesionality a nechala se nekriticky ovlivnit svými přátelskými a ideologickými vazbami – například ve vztahu k informacím J. Patočky v mediálně známé „Kuřimské kauze“.

Svou plnou podporu Akce D.O.S.T. naopak vyjadřuje kandidatuře paní Evy Dundáčkové, která jako poslankyně Parlamentu ČR trvale projevovala schopnost rozlišovat mezi „lidskoprávní“ propagandou a ochranou skutečných práv našich občanů a na půdě sněmovny se prakticky zasazovala zejména za zajištění práv opuštěných dětí a spolu s P. Nečasem z ODS a M. Šojdrovou z KDU-ČSL patřila k politikům, kteří se těmto výsostně lidským otázkám nejaktivněji věnovali.

Při obhajobě svých zásadových postojů (např. v opozici vůči problematickým „lidskoprávním“ aktivitám zeleného exministra M. Kocába) prokázala paní Eva Dundáčková také vlastní myšlenkovou nezávislost, pro funkci ombudsmana tolik potřebnou, i značnou dávku občanské statečnosti. Nejlepší kandidátkou na úřad Veřejného obhájce práv je proto podle názoru Akce D.O.S.T. právě paní Eva Dundáčková.

Akce D.O.S.T. se v této souvislosti také obrátí na poslance ODS, TOP 09 a VV s výzvou, aby kandidaturu paní Evy Dudáčkové s ohledem na uvedené skutečnosti podpořili.

V Praze 28.června 2010

Za Akci D.O.S.T.: Ladislav Bátora, Petr Bahník, František Červenka


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster