Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářů

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Výzva Tomáši Halíkovi ze dne 31.3. 2011

Už dost nadávání Výzva Tomáši Halíkovi k veřejné diskusi

Pane profesore, už delší čas se ve svých mediálních vystoupeních uchylujete od věcné argumentace k osobním urážkám svých ideových odpůrců. Nedávno jste v rozhovoru pro časopis Týden tímto způsobem napadl také „aktivisty z D.O.S.T.“, kterým jste mimo jiné přisoudil „nízkou intelektuální úroveň“. K Manifestu D.O.S.T., který hájí tradiční hodnoty řádu, svobody a vlastenectví, se v současnosti hlásí několik set občanů, včetně řady vysokoškolsky vzdělaných osobností, často uznávaných odborníků z různých oborů. Jelikož jste tyto „aktivisty“ vědomě urazil, nemůžeme k vašemu jednání déle mlčet.

Nehodláme vám samozřejmě splácet stejnou mincí, výpadů vedených „ad personam“ už zaznělo opravdu dost, místo toho vás chceme vyzvat k veřejnému diskusnímu klání s některou z vůdčích osobností D.O.S.T. o hodnotách, které hájíme.

Naši výzvu jistě můžete povýšeně ignorovat, nebo rovnou odmítnout, zvažte však, zda by takový postoj nenaznačoval, že opravdovou diskusi vést neumíte, že po léta vedete jen naléhavý monolog a své oponenty plánovitou diskreditací předem vylučujete z „boje“ (nálepkováním na extrémisty, nahnědlé síly, intelektuálně slabé, psychicky narušené apod.).

Chceme proto věřit, že v sobě najdete sílu námi nabídnuté veřejné diskusní klání přijmout.

Mgr. Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.

P.S.: Pokud naši Výzvu v zásadě přijmete, podrobnosti budou předmětem naší další komunikace.

Odpověď Tomáše Halíka ze dne 1.4. 2011

Cituji doslova Vašeho předsedu: Ovšem v mých očích se páter Halík dnes přiřadil po bok takovým mravním a mentálním gigantům, jakými byli například Emanuel Moravec, Karel Lažnovský či Emanuel Vajtauer, kteří v dobách německé okupace oslavovali a vychvalovali Novou Evropu Adolfa Hitlera," dodal Bátora. Pane Bahníku, opravdu myslíte vážně svou nabídku, abych se s lidmi, kteří se takto o mně vyjadřují v tisku, měl posadit za jeden stůl a diskutovat jako se slušnými lidmi? Bohužel, pan Bátora těmtoto slovy naprosto potvrdil to, co si o D.O.S.T. myslím a co jsem o něm dosud řekl. Zde diskuse není možná. Asi pro vaší organizaci bude adekvátnější bavit se s pí Bobošíkovou a podobnými. Tam najdete podobný typ myšlení a vyjadřování.

Tomáš Halík


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster