Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Stalo se

Akce D.O.S.T. na Hradě

V pátek 8. července přišli na Pražský hrad popřát presidentu republiky k jeho nedávným sedmdesátinám zakládající členové občanského sdružení Akce D.O.S.T. Petr Bahník, Ladislav Bátora, František Červenka a Jiří Hejlek. Doprovodil je i předseda Institutu sv. Josefa Michal Semín, jenž se v listopadu 2007 stal prvním signatářem Manifestu D.O.S.T. V úvodu předali Václavu Klausovi knihu „Sto let práce“ o slavné Všeobecné zemské výstavě, která se konala roku 1891.

Setkání s presidentem trvalo bezmála půldruhé hodiny a zúčastnil se ho i presidentův tajemník Ladislav Jakl. Na úvod Ladislav Bátora objasnil panu presidentovi historii a strukturu celé iniciativy D.O.S.T. a hlavní roli občanského sdružení Akce D.O.S.T. V následné diskusi pan president především ocenil snahu Akce D.O.S.T. spojovat trvale či ad hoc různé subjekty na základě shody zájmů v přinejmenším dvou oblastech – ochrana občanských svobod a hájení státní suverenity. Václav Klaus si také s nelíčeným zájmem přečetl narozeninové blahopřání a poděkování za dosavadní přízeň, které výbor Akce D.O.S.T. přiložil ke knižnímu daru:

Vážený pane presidente,
dovolte, abychom se při příležitosti dnešního setkání s Vámi i my připojili k té spoustě gratulantů, kteří Vám v uplynulých dnech upřímně přáli vše nejlepší k Vašim sedmdesátinám, a přijměte prosím dárek, jenž Vás snad potěší na duši. Je to připomínka Všeobecné zemské výstavy, která se konala v Praze v roce 1891 a završila závěrečnou etapu českého národního vzkříšení, neboť mimo jiné zřetelně ukázala celému světu, že se Čechové, Moravani a Slezané ujímají ve své zemi již i otěží hospodářských.

Byl to tehdy, před oněmi 120 roky, čas plný nadějí, plný odhodlání a plný víry ve skvělou budoucnost naší vlasti a našeho národa. Jaký to rozdíl proti poměrům dnešním, kdy slova vlast či národ se octla bezmála na indexu a kdy den za dnem postupujeme svou státní suverenitu ve prospěch neprůhledných a prakticky nikým nevolených struktur Evropské unie.

Jsme dávno přesvědčeni, že i Vás takový vývoj znepokojuje, a přejeme Vám proto hodně síly a odvahy nejen do zbývajících dvou let „presidentských“, ale snažně Vás už nyní prosíme, abyste se věnoval záležitostem politickým i po odchodu z Hradu. Jste pro nás poslední nadějí, že se věci v budoucnu snad ještě obrátí k lepšímu.

Závěrem nám ještě dovolte, abychom Vám z celého srdce poděkovali za to, s jakou nesmlouvavostí a vervou jste se zastal našeho předsedy Ladislava Bátory hned na začátku nenávistné kampaně, kterou proti němu od letošního února vedla a dále vedou bezmála všechna média a mnozí politici. Nebýt Vašeho jednoznačného zastání, bývala by ona kampaň byla jistě ještě brutálnější a pro něj pravděpodobně skutečně zničující. Za tento Váš postoj jsme Vám vděčni nejen my, výbor občanského sdružení Akce D.O.S.T., ale nepochybně i všichni signatáři Manifestu D.O.S.T. a také členové organizací, které s Akcí D.O.S.T. dlouhodobě spolupracují a jichž se nevybíravé útoky na čest a pověst našeho předsedy rovněž velmi dotkly.

V úctě

Ing. Mgr. Ladislav Bátora, Ph.D., předseda Akce D.O.S.T.

Mgr. Petr Bahník, místopředseda

František Červenka, tajemník

© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster