Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Ještě k nepravdivým obviněním ve Zprávě o stavu antisemitismu za rok 2010

(Stanovisko Akce D.O.S.T. ze dne 21. června 2011)
Na tiskové konferenci 13. dubna tohoto roku zveřejnil předseda pražské židovské obce František Bányai, pravidelnou Zprávu o stavu antisemitismu v ČR, tentokrát za rok 2010. Kromě zhodnocení stavu dané problematiky v České republice a shrnutí evidovaných incidentů antisemitského charakteru, obsahovala Zpráva bohužel i dva odstavce, v nichž se objevily podle nás zcela nepřijatelné a hluboce nepravdivé výroky o povaze a působení občanské iniciativy D.O.S.T.

Autoři Zprávy konkrétně uvedli, že iniciativu chápou „jako poměrně nebezpečný fenomén nejen pro české Židy, ale pro celý demokratický vývoj ČR“ a petice či projevy osob hlásících se k iniciativě hodnotí jako „prostředek pro prosazování neofašistických, šovinistických a xenofobiích tendencí ve vysoké politice a ve veřejném prostoru“.

Taková tvrzení samozřejmě vážně poškozují pověst iniciativy D.O.S.T. a dotýkají se cti více než osmi set signatářů jejího Manifestu. Jako výbor Akce D.O.S.T. jsme proto museli na tuto politováníhodnou věc obratem reagovat. Dne 27. dubna 2011 jsme se tudíž obrátili na Židovskou obec v Praze s Výzvou, aby na zvláštní tiskové konferenci výše citovaná nepodložená hodnocení a výroky o iniciativě D.O.S.T. odvolala, a to nejpozději do 6. května 2011. Bohužel, až dosud se tak nestalo.

Celou záležitost přitom primárně považujeme za projev nedorozumění, unáhlených soudů pod vlivem některých médií a snad i za výsledek možných manipulací ze strany ideových odpůrců iniciativy. Pasáže věnované iniciativě totiž působí ve Zprávě velmi neorganicky, jako materiál zakomponovaný do hotového textu dodatečně, v chvatu a účelově. ( Tento dojem potvrzují i obsahově a mluvnicky nesmyslné konstrukce některých vět v příslušných pasážích Zprávy).

Tím spíše jsme ovšem doufali, že se vedení pražské židovské obce, a konkrétně pan Bányai, který Zprávu veřejně prezentoval, bude s potřebným odstupem touto věcí znovu zabývat, že zváží skutečný charakter aktivit iniciativy D.O.S.T. i fakt, že mezi jejími signatáři a sympatizanty je i řada osobností židovského původu či vyznání, a nešťastné výroky Zprávy přehodnotí. Uzavřený postoj a neodpověď na naši Výzvu nás upřímně mrzí.

Po zkušenostech s neúčinností trestních oznámení vůči odpůrcům iniciativy D.O.S.T. a s vědomím celkové atmosféry v českém soudnictví ohledně podobných kauz, jsme na další obranu iniciativy D.O.S.T. právní cestou rezignovali. Důležitější je pro nás skutečnost, že démonizaci iniciativy svými články a postoji odmítly mimo jiné i veřejně působící osobnosti spjaté s židovstvím (např. publicista Benjamin Kuras, Alexandr Tomský aj.).

Pochopitelně je pak pro nás podstatný také fakt, že se mediálně vykonstruovanou hysterií nenechávají strhnout státní bezpečnostní orgány a iniciativa D.O.S.T. samozřejmě nefiguruje v žádné ze zpráv Bezpečnostní informační služby o extrémismu.


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster