Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Stalo se

Zpráva z tiskové konference Akce D.O.S.T. konané dne 21. července 2011

Výbor Akce D.O.S.T. svolal na čtvrtek 21. července 2011 tiskovou konferenci, na níž seznámil přítomné novináře se závažnými novými informacemi týkajícími se činnosti sdružení.
V prvé části konference informoval předseda Akce D.O.S.T. Ladislav Bátora o právních krocích, které učinil v reakci na některé urážky své osoby a nepravdivé výroky pomlouvačného charakteru, jež během uplynulých měsíců zazněly v médiích. Sdělil, že podal celkem čtyři trestní oznámení pro podezření z přečinu pomluvy, a to jmenovitě na poslankyni ČSSD Vlastu Bohdalovou, novinářku Hanu Čápovou z týdeníku Respekt, blogera Davida Prokopa a známého publicistu Karla Hvížďalu, a zároveň informoval o aktuálním stavu těchto kauz: trestní oznámení na Davida Prokopa a Karla Hvížďalu byla státními zastupitelstvími založena bez dalšího opatření, dvě zbylá příslušný orgán činný v trestním řízení šetří.

Ladislav Bátora se v této souvislosti pozastavil zejména nad zdůvodněním založení věci JUDr. Tomášem Bláhou, obvodním státním zástupcem pro Prahu 2, který označil Hvížďalovo pomlouvačné tvrzení, obsahující zřejmé a snadno dokazatelné faktické nepravdy – „pan Bátora osobně představil projekt s názvem Konečné řešení otázky cikánské, nápadně připomínající nacistický program holocaustu vyhlášený ve Wannsee v lednu roku 1942“ - za pouhý publicistův názor. Závěrem této prvé části konference Ladislav Bátora sdělil, že s ohledem na uvedené skutečnosti zvažuje podání žádosti o přezkoumání důvodnosti založení trestních oznámení, vyčká ovšem s konečným rozhodnutím do výsledku šetření zbývajících dvou případů.

Na informace Ladislava Bátory navázal ve druhé části konference místopředseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník, který novináře seznámil se stanoviskem sdružení k obviněním, jež se objevila v textu Zprávy o antisemitismu za rok 2010 zveřejněném předsedou Židovské obce v Praze Františkem Bányaiem dne 13. dubna 2011. (Šlo o výrok autorů Zprávy, že iniciativu D.O.S.T. chápou jako „poměrně nebezpečný fenomén pro české Židy i celý demokratický vývoj“ a jako „prostředek prosazování neofašistických a podobných tendencí“.).

Petr Bahník zdůraznil nepodloženost takových obvinění a připomněl, že Akce D.O.S.T. vyzvala už 28. dubna tohoto roku vedení Židovské obce v Praze, aby autoři Zprávy tyto výroky odvolali, což se bohužel nestalo. Akce D.O.S.T. přitom podle Petra Bahníka považuje celou záležitost „primárně za projev nedorozumění, unáhlených soudů pod vlivem některých médií a snad i za výsledek možných manipulací ze strany ideových odpůrců iniciativy.“ Zmínil rovněž, že by vedení Židovské obce v Praze mělo zvážit „skutečný charakter aktivit iniciativy D.O.S.T. i fakt, že mezi jejími signatáři a sympatizanty je i řada osobností židovského původu či vyznání,“ a nešťastné výroky Zprávy přehodnotit.

Závěrečným bodem tiskové konference byla informace Ladislava Bátory o šetření jeho osoby orgány NBÚ a BIS. Bátora vůbec poprvé zveřejnil skutečnost, že v souvislosti s výkonem zaměstnání a veřejných funkcí byl v minulosti zpravodajskými službami prověřován a roku 2004 mu bylo uděleno osvědčení o bezpečnostní prověrce pro stupeň utajení „Přísně tajné“ s platností do února 2009. Před uplynutím platnosti požádal dr. Bátora v souladu s příslušným zákonem o novou prověrku, na jejímž základě mu bylo v prosinci 2008 vydáno nové osvědčení, tentokrát pro stupeň utajení „NATO Secret“ s doložkou pro cizí moc. V dubnu 2010 však obdržel oznámení NBÚ o zahájení řízení o případném zrušení platnosti uvedeného osvědčení s ohledem na důvodné pochybnosti, zda i nadále splňuje podmínky stanovené zákonem“. A to v jasné návaznosti na insinuace a pomluvy objevivší se během dlouhodobé pomlouvačné kampaně proti jeho osobě v mnohých médiích. Po čtrnáctiměsíčním novém šetření Ladislava Bátory i osob a vazeb v jeho okolí, včetně některých spolupracovníků z Akce D.O.S.T., příslušnými zpravodajskými službami, vydal NBÚ 27. června 2011 rozhodnutí, že „řízení o zrušení platnosti osvědčení se zastavuje, protože NBÚ jednotlivými úkony ověřil, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí neexistují žádné důvody, aby byla platnost výše uvedeného osvědčení zrušena.“ Ladislav Bátora k tomu závěrem uvedl, že tato skutečnost je mimo jiné i jasnou odpovědí na mediální pomluvy a nepodložená podezření vyslovovaná proti jeho osobě a že po zveřejnění informace o svém prověření NBÚ nebude při právní ochraně vlastní pověsti i renomé Akce D.O.S.T. postupovat tak shovívavě a velkoryse jako dosud. Podle výboru Akce D.O.S.T. pak výsledek šetření jen oficiálně potvrzuje to, co lidé dobré vůle měli vždy za nepochybné.

Pozvánka na tiskovou konferenci Akce D.O.S.T.

Občanské sdružení Akce D.O.S.T. pořádá ve čtvrtek 21.7. od 11 hod tiskovou konferenci. Setkání s novináři se uskuteční v Praze v Revoluční ulici č. 5.
Na konferenci mimo jiné seznání přítomné novináře Ladislav Bátora s aktuálním vývojem ve věci trestních oznámení, jež podal na Karla Hvížďalu, Davida Prokopa, Hanu Čápovou a Vlastu Bohdalovou, a Petr Bahník přednese stanovisko Akce D.O.S.T. k mlčení Židovské obce v Praze.
V závěru konference novináři obdrží od Ladislava Bátory zásadní dokumenty týkající se státobezpečnostní problematiky.
Za Akci D.O.S.T.: František Červenka, tajemník

© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster