Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Dopis Akce D.O.S.T. primátorovi Hlavního města Prahy a starostovi městské části Praha 1 ve věci jejich záštity nad Prague Pride 2011

Pane primátore, pane starosto,
dozvěděli jsme se, že jste převzali oficiální záštitu nad plánovaným setkáním gay a lesbických iniciativ, jež se má uskutečnit druhý srpnový týden tohoto roku v Praze, pod názvem Prague Pride 2011. Nezastíráme, že jsme tímto Vaším krokem nepříjemně překvapeni a zklamáni.

Pluralitní společnost zajisté garantuje občanům a jejich skupinám právo na prezentaci jejich názorů a postojů, a to i formou veřejných vystoupení, demonstrací, happeningů a podobně, proč by ale mezi takovými veřejnými projevy měly požívat nějakého nadpráví či privilegovaného postavení právě aktivity skupin, jež se vůči svému okolí razantně vymezují na základě menšinového sexuálního chování?

Domníváme se, že záštita primátora by naopak měla být vyhrazena takovým kulturním, sportovním či charitativním podnikům, které oslovují nejširší veřejnost, pomáhají překonávat názorové a sociální rozdíly a posilují vědomí občanské sounáležitosti. Na základě dosavadních zkušeností s akcemi typu Prague Pride jsme přesvědčeni, že u nich žádný takovýto relevantní důvod pro veřejnou podporu neexistuje! Naopak. Podle našeho názoru tyto akce, a s nimi spojené provokativní tzv. Duhové pochody, jen prohlubují polarizaci společnosti, nejsou prosty ideologického (neomarxistického) zabarvení a opakovaně na nich dochází k verbálním výpadům vůči názorovým oponentům i k záměrným urážkám tradičních civilizačních a duchovních hodnot.

Jako stoupenci pravicového myšlení považujeme celou věc za velmi nešťastnou i s ohledem na fakt, že jste oba byli do svých funkcí zvoleni jako kandidáti stran, jež se proklamativně hlásí k obhajobě konzervativních hodnot, a tudíž, alespoň po morální stránce, nemáte k přijetí záštity nad akcí Prague Pride od svých voličů potřebný mandát.

Závěrem se na Vás proto obracíme s výzvou, abyste zvážili, zda není na místě věc přehodnotit a nešťastnou záštitu odvolat.

Ladislav Bátora, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.; František Červenka, tajemník Akce D.O.S.T.; Michal Semín, spoluzakladatel iniciativy D.O.S.T.


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster