Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Memorandum V. sněmu signatářů Manifestu D.O.S.T.

Otřesy světové ekonomiky a obavy z jejich důsledků vyvolaly během posledních let v celé západní civilizaci hypnotizující atmosféru strachu.Ta na jedné straně ochromuje tolik potřebnou racionální aktivitu, a to až na hranici rezignace, na straně druhé pak vzbuzuje nervozitu a hysterii, ústící až v pouliční násilí. Krize, v níž se nacházíme, je však v prvé řadě krizí politických elit a jimi formovaných globalizačních a integračních projektů. Vždyť značná část těchto elit i dnes, tváří v tvář reálným hrozbám, nahrazuje potřebná řešení jazykovou ekvilibristikou zakrývající skutečný stav věcí a nadále plýtvají silami a prostředky západu na budování svých problematických vizí.

Česká republika bohužel nestojí mimo tento světový trend a nevyhne se jeho dopadům. U vědomí spoluodpovědnosti všech občanů za vývoj společnosti cítíme i my povinnost deklarovat v současné situci své postoje k některým konkrétním otázkám.

Předně, v návaznosti na dokumenty předešlých sněmů, i my znovu zdůrazňujeme odhodlání hájit tradiční a přirozené společenské hodnoty a občanské svobody. Současně s tím důrazně odmítáme dehonestující mediální kampaň, kterou proti nám v uplynulých měsících rozpoutali naši ideoví odpůrci, a distancujeme od xenofobních a extrémistických motivací, jež nám, ať již ze zlé vůle, nebo z nepochopení, podsouvali a podsouvají.

Útoky na tradiční sociokulturní vzorce a struktury západu, jako je rodina, národ a suverénní stát, považujeme za jedny z příčin současné krize, stejně jako snahy o omezování občanských svobod pod nevěrohodnými "lidskoprávními" záminkami a hesly. Odmítáme rezignovat na objektivitu a otevřenost kvůli modlám multikulturalisamu a politické korektnosti. Cesta ze současná krize totiž musaí podle našeho názoru začít hlubokou kritickou sebereflexí západu, návratem zdravého rozumu a úctou k pravdě.

To jsou také důvody našeho dlouhodobě kritického postoje k projektu evropské integrace. V souvislosti s tím se nyní chceme vyjádřit zejména ke dvěma otázkám. Jednak chceme podpořit dojednanou českou výjimku z tzv. Lisabonské smlouvy, neboť tuto výjimku považujeme za elementární krok k zajištění národních zájmů České republiky a jejích občanů, a jednak chceme připomenout náš negativní postoj k eventuálnímu přijetí společné evropské měny, jež bychom v dané situaci považovali za krok nezodpovědný až hazardní. Vítáme proto hlas některých českých politiků, ekonomů a podnikatelů sdružených v petiční iniciativě "Nenuťte nám Euro" a vyjadřujeme této iniciativě svou podporu.

Jsme ostatně přesvědčeni, že postoje a ideály Manifestu D.O.S.T. sdílí značná část české veřejnosti, byť se k nim mnozí lidé dnes nemohou přihlásit veřejně, v reálné obavě z ohrožení svých existenčních jistot! O to více nás těší, že našim myšlenkám vyjádřily podporu některé přední osobnosti veřejného života v čele s prezidentem republiky. Rovněž si hluboce vážíme faktu, že hodnoty Manifestu D.O.S.T. nacházejí výraz také v činnosti konkrétních politiků, politických stran i občanských sdružení a deklarujene svou připravenost k další spolupráci s nimi.

V Praze dne 5. listopadu 2011

Účastníci V. sněmu signatářů Manifestu D.O.S.T.


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster