Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Stalo se

V Praze se sešel V. sněm signatářů manifestu D.O.S.T.

V sobotu 5. listopadu se v Praze konal V. sněm signatářů Manifestu D.O.S.T. Setkání ve zcela zaplněném sále moderoval Michal Semín. Po promítání retrospektivního snímku z úspěšných vystoupení iniciativy i Akce D.O.S.T. tlumočil pozdravy prezidenta republiky Václava Klause ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Ladislav Jakl. V první polovině sněmu vystoupili se svými příspěvky představitelé politických stran, hnutí a občanských sdružení, podporující myšlenky, obsažené v Manifestu D.O.S.T., jmenovitě předsedkyně Suverenity a iniciátorka petice „Nenuťte nám euro“ Jana Bobošíková, poslanec EP za ODS Ivo Strejček, zástupce TJ Orel-Kladno Igor Volný, předseda Mladých křesťanských demokratů Petr Jurčík, kancléř Konzervativní strany Martin Rejman, šéfredaktor Národní myšlenky Alexander Bátora, prezident Kulturní komise ČR Jiří Pancíř, zakladatel Reformy cz. Vít Jedlička, šéfredaktor Te Deum Martin Čejka a předseda místní společnosti Koruny české v Ostravě David Hibsch. Přečteny byly pozdravné dopisy vedení Hnutí pro život a Výboru na obranu rodičovských práv. Zazněly též programově laděné příspěvky předsedy Akce D.O.S.T. Ladislava Bátory a místopředsedy Akce D.O.S.T. Petra Bahníka. Po diskusi k nastoleným otázkám a budoucnosti konzervativní a euroskeptické pravice v České republice bylo přijato Memorandum, jež bylo na tiskové konferenci předáno přítomným novinářům.

Zdravice Ivo Strejčka (ODS) V. sněmu signatářů manifestu D.O.S.T.

Autor: Ivo Strejček | Zdroj: d.o.s.t. | Datum: 05.11.2011 |

Vážený pane předsedo, vážení účastníci sněmu akce DOST,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za pozvání na dnešní sněm akce DOST.
Považuji za symbolické, že se koná v unikátních prostorách Emauzského kláštera jako jednoho ze sídel pozoruhodné národní tradice, náboženské a duchovní svobody už proto, že jsme společnými silami pracovali proti ratifikaci tzv. Lisabonské smlouvy a na podporu pana presidenta Klause v tomto úsilí.
|Celý článek >|

Zdravice viceprezidentky HPŽ ČR V. sněmu signatářů manifestu D.O.S.T.

Autor: Zdeňka Rybová | Zdroj: d.o.s.t. | Datum: 05.11.2011 |

Vážení signatáři manifestu D.O.S.T.,
jsem vděčna za možnost, byť takto nepřímo, pozdravit sněm iniciativy, která, jak je vidět, za 4 roky existence přináší plody. Většina veřejnosti vnímá prohlášení manifestu, resp. jeho požadavky, jako konfrontační. Je to zvláštní, protože neobsahují vlastně nic, co by mělo konfrontaci probouzet. Ale je to přece naopak!
|Celý článek >|

Zdravice VORP V. sněmu signatářů manifestu D.O.S.T.

Autor: VORP | Zdroj: d.o.s.t. | Datum: 05.11.2011 |

Vážení a milí signatáři Manifestu D.O.S.T.,
rodičovská veřejnost zastoupená ve Výboru na obranu rodičovských práv je vděčná za aktivity Vašeho sdružení, které vedete v zájmu zachování tradičních hodnot českého národa. Společně s vámi sdílejí mnozí rodiče obavu z všeobecného kulturního a mravního rozkladu naší společnosti, kterou bohužel podporují i některé nadnárodní instituce, včetně, bohužel, Evropské unie. Jsme svědky toho, jak se občanská společnost dobrovolně vzdává hodnot, jež si naši předchůdci s velkým úsilím osvojili a též pro ně byli ochotni přinášet nemalé oběti. Hodnoty jako je svoboda, láska k pravdě, úcta k lidskému životu a víra jsou hluboce zakořeněné v našem národě. Nyní je však čím dál více rozleptávají ideologie, jež nemají v naší civilizaci žádné původní kořeny. Nikde nevidíme záruky, že se naše společnost přesazená z původních hodnot na půdu cizích myšlenek multikuturalismu, genderových teorií, sexuálních variací a vše vyprazdňující tolerance bude moci udržet a odolat náporu nových náboženství a ideologií, jež se do Evropy tlačí.
|Celý článek >|

Zdravice Kulturní komise ČR V. sněmu D.O.S.T.

Autor: Jiří Pancíř | Zdroj: d.o.s.t. | Datum: 05.11.2011 |

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,
jako president Kulturní komise ČR a vydavatel kulturně-hospodářské revue Fragmenty si dovoluji předat Vám zdravici s přáním úspěchu. Měl jsem to potěšení stát přímo u zrodu Vaší Akce D.O.S.T. a na samém počátku se podílet na její činnosti. Přiznám se, že cíle D.O.S.T. mi byly vždy velmi blízké. Jedním z důvodů je ten, že slovo „kultura“ se u nás chápe pouze v omezeném smyslu „umění“ případně ještě „vědy“. Není tomu tak. Pojem kultury je mnohem obecnější, na druhé straně mnohem subtilnější, intimnější. Samotné slovo „kultura“ přímo svým názvem znamená kultivování, pěstování, vzdělávání a zušlechťování něčeho, co je kultivování schopno. V tomto smyslu lze mluvit o „národní kultuře“ jako o kultivaci národa pomocí tradic, u nás anticko-křesťanských. Tuto kultivaci provádíme pomocí vzdělání a umění ale i tříbením morálních principů a vírou. Není náhodou, že obě velké totality, kterými jsme byli v minulém století obdařeni, se zaměřily zejména na prznění národní kultury, na její vymanění z jejího kultivujícího poslání. Naše po tisíciletí pěstovaná anticko-křesťanská kultura jim byla smrtelně nebezpečná. Tak došlo k „socialistické kultuře“, kultuře proletariátu pod vedením jeho předvoje, Komunistické strany. Tak došlo ke „kultuře německého dělníka“ pod vedením Národní sociálnědemokratické strany práce. Tak došlo ke ztrátě samotného poslání kultury v národě, z níž se ještě dodnes nemůžeme úspěšně vymanit.
|Celý článek >|

Příspěvek Martina Rejmana (KS) přednesený na V. sněmu D.O.S.T.

Autor: Martin Rejman | Zdroj: d.o.s.t. | Datum: 05.11.2011 |

Vážené dámy, vážení pánové,
organizátoři tohoto Sněmu, konaného při příležitosti 5. výročí vzniku občanské iniciativy D.O.S.T., mne pozvali, abych zde vystoupil jménem Konzervativní strany. Za danou příležitost jsem rád a děkuji za ni i proto, že jsem signatářem Manifestu D.O.S.T. a budu tedy mluvit především za sebe. Mediální kampaň proti D.O.S.T., která jej a jeho signatáře označuje za xenofobní nacionalisty, radikální pravičáky a antisemity mi samozřejmě vadí. Jsem vlastenec, ale ne xenofobní nacionalista, a už vůbec nejsem antisemita a prosím, aby se vedení D.O.S.T. jasně distancovalo od projevů , které by mohly k podobným nařčením ze strany liberálů a jimi ovládaných médií a vést.
|Celý článek >|

V. sněm signatářů manifestu D.O.S.T."| 07.11.2011 | Další videa >

© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster