Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Podpora Akce D.O.S.T. studentům plzeňských práv

Vážení přátelé, milí studenti,
se sympatiemi sledujeme váš zápas o zachování Právnické fakulty v Plzni. Odebrání akreditace pro magisterské studium, k němuž přistoupila Akreditační komise, považujeme v dané situaci za předčasný krok, který fakticky maří úsilí nového vedení školy o nápravu stavu a kreditu fakulty. Nemůžeme pochopitelně vědět, jaké hry a zájmy se skrývají v pozadí postupu Akreditační komise, nemůžeme se však ubránit pocitu, že jsme svědky něčí snahy využít složité situace fakulty k její cílené likvidaci, a to zcela bez ohledu na zmařené investiční prostředky státu, dosud do fakulty vložené, a na nejistotu, které vystaví její studenty.

Domníváme se, že obzvlášť nešťastnou roli v celém procesu sehrálo jednání předsedkyně Akreditační komise Vladimíry Dvořákové, která, jak se zdá, od počátku celého případu neusilovala o záchranu fakulty, ale o její zničení. Pochyby o její nestrannosti vzbuzuje i její politická minulost a časté angažmá v řadě aktuálních politických a mediálních kauz, jež naznačují sepětí s konkrétními ideovými, zájmovými a lobbistickými skupinami. Podle našeho přesvědčení vyvolává působení Vladimíry Dvořákové v kauze plzeňské Právnické fakulty otazníky i nad fungováním akreditačních komisí jako takových. Bylo by proto na místě Vladimíru Dvořákovou z vedení Akreditační komise odvolat a celý případ znovu přehodnotit.

Ze srdce Vám přejeme, abyste ve svém úsilí o záchranu Právnické fakulty ZČU uspěli a mohli v pokojné a stabilizované situaci absolvovat studium na škole, na kterou jste byli přijati.

V Praze, 15. února 2012

Michal Semín, předseda; Petr Bahník, místopředseda

Prohlášení bylo přečteno 15. února na protestním shromáždění akademické obce Právnické fakulty ZČU v Plzni.


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster