Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

ČESKÉ DĚTI - NAŠE BUDOUCNOST
(Vedení Akce D.O.S.T. na podporu života)

Obhajoba tradičních civilizačních hodnot Západu ztrácí naději na úspěch, ale i jakýkoli smysl, nedojde-li k obnově našich rodin a k probuzení nové národní vitality. Demografický vývoj evropských národů, včetně národa českého, dosáhl kritické hranice. Stárnoucí populace nebude nadále schopna zajistit normální fungování ekonomického a politického řádu. Masivní imigrace, doprovázená navíc nezodpovědnou multikulturní propagandou, zmíněnou situaci nevyřeší, naopak, jak z dlouhodobého pohledu dokazují západoevropské příklady, přináší spíše další nové problémy a komplikace.

Proto je třeba, jakkoli jsou dnes hmotné podmínky k založení rodiny pro mnoho lidí obtížné, podstoupit tento zápas o lidské štěstí a přivádět na svět, zajistit a vychovat potomstvo, neboť v něm, v našich dětech, je budoucnost a pointa našeho každodenního úsilí. Bez této pozitivní změny ze současné ekonomické krize nevybředneme. Bez této pozitivní změny nemá naše společnost žádnou perspektivu.

Akce D.O.S.T. si proto dovoluje pozvat své příznivce i všechny odpovědně uvažující občany na shromáždění ČESKÉ DĚTI-NAŠE BUDOUCNOST, které se uskuteční v sobotu 24. března od 13.30 na Staroměstském náměstí v Praze.

Akce D.O.S.T. se shromážděním rozhodla podpořit pochod každoročně pořádaný Hnutím pro život v ČR.© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster