Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Dopis Akce D.O.S.T. Radě České televize

Vážené dámy, vážení pánové,
úlohou Rady ČT, kterou představujete, je kontrolovat naplňování zákonem stanoveného veřejnoprávního charakteru České televize (dále jen ČT). Tedy to, aby ČT byla objektivní a politicky nestranná, a aby odpovědným způsobem hospodařila s prostředky získanými z kapes milionů televizních koncesionářů. Obracíme se na Vás, protože se domníváme, že ČT v současné době tento veřejnoprávní status narušuje přijetím role hlavního mediálního partnera „festivalu“ Prague Pride 2012.

Nechápeme motivaci, která vedení ČT k přijetí uvedeného „partnerství“ vede. Zmíněný „festival“ má podle našeho názoru ostře konfrontační charakter a činí ze specifických sexuálních praktik znak výlučnosti a pýchy (viz jeho název). Prague Pride také rozhodně není politicky nestrannou akcí, naopak, opakovaně disponuje podporou konkrétních politických sil, například strany Zelených.

O záměru podpořit Prague Pride formou mediálního partnerství přitom ČT své koncesionáře ani neinformovala, natož aby se jich nějak dotazovala na jejich mínění o této poměrně vážné věci.

Domníváme se, že přijetí role hlavního mediálního partnera „festivalu“ Prague Pride, jež ohrožuje status ČT jako instituce veřejné služby, by mělo být odvoláno a vyzýváme Radu ČT, aby se touto věcí co nejrychleji zabývala.

S úctou a srdečným pozdravem,
Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster