Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Otevřený dopis Akce D.O.S.T. generálnímu řediteli České televize

Vážený pane generální řediteli,
Česká televize je hlavním mediálním partnerem homosexualistického „festivalu“ Prague Pride 2012. Nechápeme motivaci, která vedení České televize k takovému postoji vede a jsme touto věcí hluboce znepokojeni.

Česká televize je zákonem vymezena jako instituce veřejné služby, což jí zajišťuje mimořádné postavení na mediálním trhu a stálý příliv finančních prostředků z kapes milionů televizních koncesionářů. Vzhledem k tomuto charakteru by vysílání ČT nemělo trpět politickou jednostranností, mělo by dbát zákonných, ale i nepsaných etických norem a přinášet divákům objektivní informace. Tytéž zásady by podle nás měla mít Česká televize na zřeteli také při výběru společenských aktivit, jichž se jako veřejnoprávní instituce zúčastní, nebo které formou mediálního partnerství oficiálně podporuje! „Festival“ Prague Pride má podle našeho názoru úmyslně konfrontační charakter a propaguje ostře vyhraněnou ideologii homosexualismu. Považujeme proto za mimořádně nešťastné, že je právě veřejnoprávní Česká televize hlavním mediálním partnerem tohoto „festivalu“ a fakticky tak nutí své koncesionáře, aby se finančně podíleli na propagaci a společenské legitimizaci výše zmíněné ideologie. Neumíme si také představit, jak by mohla Česká televize objektivně diváky informovat o akci, kterou sama oficiálně podporuje.

Nemůžeme pochopitelně vědět, do jaké míry jste za partnerství s Prague Pride odpovědný Vy osobně či na kolik spadá na vrub minulého vedení České televize, jako jejího současného generálního ředitele Vás však naléhavě žádáme, abyste s ohledem na uvedené skutečnosti celou věc přehodnotil a Česká televize z pozice hlavního mediálního partnera „festivalu“ Prague Pride odstoupila.

S úctou a srdečným pozdravem,
Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster