Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Pozdrav od CIVITAS

Milí čeští přátelé,
od chvíle, kdy francouzská socialistická vláda začala prosazovat zákon, umožňující „sňatky“ homosexuálů, vystupuje hnutí CIVITAS na obranu rodiny, života a dětí. Na konci roku 2012 a v průběhu roku letošního se ve Francii na podporu rodiny a proti zmíněnému zákonu zmobilizoval dosud nevídaný počet lidí.

Naše motivace a odhodlanost bránit rodinu ještě více vzrostla poté, co socialistická vláda prezidenta Hollanda zvolila cestu pohrdání, radikalizace a policejní represe.

Navzdory nebezpečí, plynoucímu z policejního násilí i zneužití soudního řízení proti oponentům zákona, jsme svědky toho, jak velký počet mladých vlastenecky smýšlejících Francouzů, většinou katolíků, se dokázal proti Hollandově politice postavit a říci NE jemu nebezpečnému sociálnímu inženýrství.

Mobilizace v naší zemi nadále pokračuje, neboť francouzská vláda má více plánů na to, jak ničit lidský život, rodinu a celou společnost. Jedním z těchto plánů je zavedení povinné výuky „genderové teorie“ ve školách a v jejím duchu úprava celého francouzské zákonodárství.

Ať už se bude dít cokoli, budeme proti těmto záměrům i nadále ostře vystupovat.

Tyto zákony proti rodině a zdravému rozumu nejsou legitimní, neboť nepřispívají k obecnému dobru. Jak učí sv. Tomáš Akvinský, psaný zákon je zákonem jen tehdy, slouží-li obecnému dobru a je-li v souladu se zákonem přirozeným. V opačném případě je spíše popřením zákona.

Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom těmto destruktivním procesům zabránili. Jsme toho názoru, že úmyslné ničení rodiny není jen francouzský problém, ale problém evropský a globální.

My, obránci rodiny z různých evropských národů, představujeme skutečnou Evropu, Evropu zdravého rozumu. Tím, že se stavíme na obranu rodiny, jsme budoucností Evropy a Evropou budoucnosti!

V tvrdém zápase proti destruktivním plánům stále invazivnějšího, mocnějšího a zlověstnějšího globalismu se musí obránci rodiny napříč našimi národy spojit, jen tak můžeme dosáhnout úspěchu.

„Jsme mládím světa“, pravil Generál Charrette během povstání obyvatel provincie Vendée proti francouzské revoluci. Budoucnost patří nám!

Věříme, že se s pomocí Boží a pro dobro celé společnosti nakonec v našich zemích prosadí zdravý rozum, přirozený mravní řád a naše dějinami ověřené křesťanské hodnoty.

Děkujeme vám z celého srdce za vaši kuráž dodávající podporu a přijměte naše ujištění, že v obraně rodiny nepolevíme.

Alain Escada - prezident CIVITAS

(Pozdrav byl přečten na shromáždění Akce D.O.S.T. „Braňme se duhové totalitě“ 17.8. 2013 v Praze na Kampě)


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster