Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Pozdrav od Jana Palusky

Dobrý večer vážené dámy a vážení pánové,
dostalo se mi té cti, že mohu dnes promluvit jménem přípravného výboru politického hnutí/strany Volba pro Prahu před tímto shromážděním lidí, kteří sem, na Velkopřerovské náměstí, přišli vyjádřit svůj nesouhlas s akcí, která právě probíhá v ulicích našeho hlavního města, tedy s akcí Prague Pride 2013.

Nejdříve mi dovolte vzdát Vám všem přítomným hlubokou úctu za to, že jste dnes přišli vyjádřit svůj názor. Nenechte se mýlit, i tak prostá a pro demokracii zcela základní věc, jako je veřejná proklamace svých postojů, je v dnešní podivné době aktem osobní statečnosti. Možná více než kdy předtím, jak nám ostatně obrázky z francouzských ulic dokazují. Svoboda se pomalu, ale jistě vytrácí z našich životů a proto mě skutečnost, že stále nemálo lidí této země je ochotno vyjádřit svůj názor navzdory mnohým protivenstvím, naplňuje opravdovým pocitem radosti. Nezlehčujme proto význam dnešního našeho setkání, je důležitější, než by si možná mnozí z Vás chtěli připustit.

Zítra se uskuteční ona tolikrát zmiňovaná akce nesoucí název Prague Pride pochod Prahou. Jde o veřejnou prezentaci síly skupiny lidí, kteří se svorně hlásí k jedné jediné myšlence a tou je společenská revoluce. Při obhajobě jimi proklamované nutnosti oné revoluce často slýcháme slova jako: „svoboda“, „právo“, či „tolerance“. V jejich podání se ovšem jedná o toleranci vynucenou obušky, či vězením. Já však o toleranci vtlučenou do hlavy nestojím. Ani o svobodu v podání aktivistů LGBT komunity nemám zájem. „Svobodně si mysli co chceš, ale běda jak se nám to nebude líbit“. S takovou svobodou běžte moji mílí aktivisté k čertu. A co se domnělých práv týče, ať už na cokoliv, neboť co si budeme povídat, požadavky revolucionářů se mění každou chvíli a já již nejsem schopen je všechny registrovat, zastávám názor svatého Tomáše Akvinského. Žádný lidský zákon nemůže být v rozporu se zákonem přirozeným, který byl dán všem lidem při stvoření a je odvozen od zákona Božího a jako takový je nezměnitelný.

Nezatracuji homosexualitu, či homosexuály. Naopak, chovám v hlubokém obdivu lidi, kteří této nemoci dokáží důstojně čelit a žít v souladu s přirozeným řádem naší anticko-křesťanské civilizace. Ovšem domnívá-li se někdo, že si bez odporu nechám neomarxisty diktovat, jak mám žít v zemi svých předků, čemu věřit, nebo co si myslet, velmi se přepočítal.

Na závěr mi dovolte se rozloučit nejen tady s Vámi, ale i na dálku s francouzskou veřejností, kterou ještě, díky Bohu, neumlčeli obušky socialistické policie, citátem Františka Palackého: „Za pravdu je různá sazba, jednou pomník jindy vazba. Kdo jí řekne dřív než včas, tomu pravda zláme vaz.“ Jak trefné pro dnešní dny. Tak ať nemají dlouhého trvání!!!

Jan Paluska, bývalý starosta za ODS na Praze 2


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster