Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Akce D.O.S.T. ještě jednou ke zrušení „ministerstva pro lidská práva“

V pondělí 19.5. 2014 jsme jménem Akce D.O.S.T. předali předsedovi vlády ČR i jednotlivým ministrům text Výzvy, v níž žádáme zrušení Diensbierova ministerstva pro lidská práva a rovné příležitosti. Ve stejné věci jsme také v následujícím týdnu iniciovali internetovou petici. V uplynulých dnech se nám dostalo v souvislosti s těmito kroky výrazné podpory sympatizujících občanů, zároveň jsme však byli řadou čtenářů upozorňováni, že existuje jen úřad ministra uvedeného názvu, nikoli ministerstvo, a naše Výzva se tedy týká neexistující instituce. Cítíme proto potřebu se k celému problému vyjádřit ještě jednou a věc uvést na pravou míru.

Ano, pan ministr Diensbier a jeho pracovní tým nejsou formálně označováni jako ministerstvo, ale „jen“ jako úřad ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, podle našeho názoru však jde o úmyslnou hru se slovy, která má zakrýt fakt, že vznikla zbytečná a nebezpečná instituce placená ze státních prostředků. Abychom na tuto skutečnost upozornili, použili jsme ve své výzvě zjednodušeného označení ministerstvo a nepředpokládali jsme, že by mohlo dojít k nějakému nedorozumění. Na obsahu Výzvy a podstatě celé věci totiž oficiální podoba názvu Diensbierova úřadu vůbec nic nemění!

Nicméně, v zájmu srozumitelnosti jsme se rozhodli text Výzvy upravit tak, aby obsahoval oficiální název Diensbierova ministerského úřadu. Text upravené Výzvy samozřejmě znovu dodáme původním adresátům.

Pokud jde o naši internetovou petici, má ryze symbolický charakter, bez podpisů a identifikačních údajů jejích petentů ji jako „petici občanů“ v právním smyslu nelze uplatnit. Jejím smyslem bylo jen prosté vyjádření nesouhlasu s postupem „lidsko-právní“ ideologie v naší zemi. Vzhledem k tomu patrně není třeba v ní název Diensbierova úřadu upravovat, neboť její text vyjadřuje podstatu celé věci dostatečně. Na základě širokého ohlasu, jež se nám v současné době dostává, nicméně zvažujeme zorganizovat závaznou petiční akci, v jejímž textu bychom uvedli název úřadu v jeho oficiálním znění.

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T.; Petr Bahník, místopředseda Akce D.O.S.T.


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster