Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Mírové poselství Akce D.O.S.T. prezidentu republiky

Vážený pane prezidente,
obracíme se na Vás jménem Akce D.O.S.T., abychom Vás v těchto těžkých časech ujistili o loajalitě vlastenecky a konzervativně smýšlejících občanů vůči Vašemu úřadu i Vašemu úsilí o zachování standardních obchodních a politických vztahů mezi Českou republikou a všemi ostatními státy.

Činíme tak navzdory tomu, že na řadu politických a ekonomických otázek máme odlišné názory než Vy, zejména pokud se týká poměru k Evropské unii či přijetí eura. Jsme si nicméně vědomi vážnosti současné mezinárodní situace i životního zájmu českého národa na udržení míru v Evropě. Věřte proto, pane prezidente, že Vaše snahy o nalezení mírových řešení a odvrácení globálního konfliktu mají naši plnou podporu.

V Praze 2. května 2015

Petr Bahník - předseda Akce D.O.S.T., Michal Semín - člen předsednictva Akce D.O.S.T.


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster