Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Prohlášení - výzvy - otevřené dopisy

Interpelace zástupců Akce D.O.S.T. na jednání pražského zastupitelstva 16.6. 2016

Michal Semín:

Vážená paní primátorko,

blíží se další ročník srpnového festivalu Prague Pride, jemuž jste před rokem poskytla záštitu. Nevím, máte-li stejný úmysl i tentokrát. Pokud ano, rád bych Vám to jménem Akce D.O.S.T. rozmluvil.

Vede mne k tomu celá řada důvodů, vzhledem k vymezenému času uvedu jen ty nejdůležitější.

Festival Prague Pride není ani o lidských právech, ani o rovnosti občanů před zákonem. Je především propagací extrémního ideologického a politického proudu, odmítajícího model společnosti, založené na přirozené komplementaritě muže a ženy a na tradičně chápané rodině.

Agenda, spojená s Prague Pride, představuje rizika společenská, bezpečnostní i zdravotní. Místo aby naši společnost sjednocovala, vnáší do ní konflikt a svár. Nevím, zda si uvědomujete, že spolu s obvyklým „průvodem hrdosti“, jehož se účastní i pedofilové či polonazí sadomasochisté (nevím, zda jste viděla fotografie z loňského pochodu, kde si spoře odění svalnatci vzájemně bičují před zraky kolemjdoucích své obnažené hýždě) byste převzala záštitu - a tedy i plnou morální spoluodpovědnost - i nad takovými akcemi, jakou jsou „travesti show se sexy průvodcem, gay rychloseznamka, kožená zóna, slibující úchyláky a fetišisty, mega pánský striptýz, či rozjetá party, která polibkem na rty nekončí“ (cituji z předešlých programů PP).

Hodláte dát nyní primátorskou záštitu i pražským nevěstincům či organizované prostituci?

Jste si vědoma toho, že svou podporou výše uvedených akcí napomáháte šíření viru HIV a dalších pohlavně přenosných nemocí?

Proto vás ve vší vážnosti žádám, abyste festivalu Prague Pride 2016 záštitu tentokrát neposkytla. Ve hře je totiž mnohem víc, než jen kariéry politiků, vezoucích se na uměle vyvolané vlně postmoderní dekadence a politické korektnosti.

Jednejte, paní primátorko, v souladu se zdravým rozumem. A to nejen kvůli Vaší pověsti, ale především pro dobro Pražanů a celé naší společnosti.

Děkuji.

Prim. Krnáčová:

Děkuji. Krátce řeknu, budu odpovídat z tohoto místa. Já nemám ráda tyto projevy nenávisti a nesnášenlivosti, které jsou založené na pomyslném tradičním uchovávání hodnot. Nadále si myslím, že Praha je otevřeným městem, kde mají místo i ti, kteří myslí jiným způsobem. To nakonec jsme několikrát tady dokázali i na tomto Zastupitelstvu. Takže nadále si myslím, že moje podpora Prague Pride trvá. Záštitu dostanou, pane Semíne.

Můžete samozřejmě ještě odpovědět, ale opravdu si myslím, že toto na toto Zastupitelstvo, tyto projevy nenávisti vůči jinak orientovaným a smýšlejícím lidem nemají místo.

Michal Semín:

Chtěl bych se vás, paní primátorko, zeptat, jestli byste mi mohla citovat něco z mých slov, kde byl výraz nenávisti. Já se naopak setkávám s tím, že názory prezentované lidmi řekněme konzervativně smýšlejícími, což je postoj, který ještě před nějakými patnácti, dvaceti lety byl zcela všeobecně přijímán, je považován za nenávistný, je vylučován z politické debaty a je téměř kriminalizován. O to jde. Tak jak jsem říkal, nejde o nějakou rovnost. Naše postoje jsou prostě marginalizovány a dělá se všechno pro to, aby byly privilegovány postoje, které reprezentujete vy.

Prim. Krnáčová:

Ještě mám právo odpovědět. Pamatuji si několik let ještě dozadu, několik desetiletí, kdy se upalovaly čarodějnice. Takže si myslím, že to je skutečně analogický přístup k otevřené diskusi, pane kolego. Tím pádem jsem skončila se svojí interpelací, resp. s odpovědí na interpelaci. Všechny ostatní interpelace, které se budou věnovat tomuto tématu, budu odkazovat na již sdělené stanovisko.

Petr Bahník:

Dobré poledne, dámy a pánové. Paní primátorko, dnes ráno jsme s přáteli z Akce D.O.S.T. zde před budovou Magistrátu rozdávali letáčky, vysvětlující, proč si myslíme, že byste neměla udělovat svou záštitu festivalu Prague Pride. Důvodů ke svému mínění máme opravdu hodně. Pražský Magistrát nedávno v docela jiné kauze poskytl jednomu našemu aktivistovi svou definici právního termínu dobré mravy. A sice, že obsah tohoto termínu je prý dán souhlasem většiny občanů. Jsem přesvědčen, že to, co předvádějí někteří účastníci festivalu Prague Pride během pouličního pochodu či doprovodných akcí, je v příkrém rozporu s tím, co by většinová shoda občanů označila jako dobré mravy.

Momentálně ještě závažnější důvod neudělení záštity ovšem představují rizika, zejména riziko bezpečností. Když jsme ráno rozdávali zmíněné letáky, jakýsi muž, vstupující do budovy, v tu chvíli jsem nevěděl, kdo to je, tady z nástěnky jsem se dozvěděl, že je to pan zastupitel Štěpánek, se na nás osopil velmi neurvalou větou: To půjdete střílet do klubů?

Prokázal tak zkratkovité, černobílé a neodpovědné uvažování, proti kterému se právě textem

našeho letáku i touto interpelací obracíme. My se střílejících islamistů děsíme. My do Prahy nezveme muslimské imigranty s těžko předvídatelnou mentalitou a psychikou. Ani je neprovokujeme podporou Prague Pride. Naopak. Obáváme se, že riziko, které Prague Pride představuje sám o sobě, je třeba minimalizovat, nikoli ještě posílit udělením oficiální záštity. Předvídatelný argument pro záštitu, že je snad právě nyní po střelbě v Orlandu třeba vyjádřit tzv. LGBT komunitě nějakou solidaritu, je laciný a nemůže před úsudkem rozumu obstát. V kontextu prosakujících zpráv, že sám orlandský střelec byl aktivní homosexuál a nad jeho motivy se vznáší otazníky, dostávají projevy duhové solidarity jistou pachuť.

Podstatné ale je, že udělení záštity může k Praze přitáhnout pozornost islamistů a vystavit tak zvýšenému nebezpečí nejen účastníky Prague Pride, ale i běžné Pražany či návštěvníky, kteří s festivalem nemají nic společného. Odpovědný politik by záštitu stáhl. Fanatický zástupce ideologie homosexualismu či krátkozraký kariérista bude naopak mediálně vystavovat svou gay friendly tvář i za cenu ohrožení druhých lidí.

Paní primátorko, buďte odpovědná a svou záštitu, prosím, Prague Pride neudělujte. Na vaši odpověď samozřejmě nečekám, odkázala jste na svůj předchozí výstup. Děkuji.


© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster