Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářů

Sněm 2008

Sněm D.O.S.T. odmítl antidiskriminační zákon a Lisabonskou smlouvu

Sněm signatářů občanské iniciativy D.O.S.T. (Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice), jenž se sešel v sobotu 26.7. 2008 v Praze, zhodnotil dosavadní působení iniciativy od 7.11. 2007, kdy byl zveřejněn její základní dokument. Jak konstatoval ve svém úvodním projevu jeden z iniciátorů akce Mgr. Michal Semín, k textu prohlášení se přihlásilo téměř 500 osob (včetně několika zákonodárců), z nichž mnozí patří mezi známé osobnosti veřejného života.

Jako největší dosavadní úspěch iniciativy zmínil úspěšnou snahu o zabránění přijetí antidiskriminačního zákona. Iniciativa D.O.S.T., v případě že zákon bude nakonec přijat, bude důsledně monitorovat jeho aplikaci v praxi a účinně pomáhat jeho případným obětem. Právním konzultantem pro tyto případy byl jmenován signatář D.O.S.T. a předlistopadový obhájce politických vězňů a člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných JUDr. Milan Hulík. Perspektivám vývoje na poli občanských práv v ČR po případném přijetí antidiskriminačního zákona se ve svém příspěvku věnoval další z iniciátorů D.O.S.T. Mgr. Petr Bahník.

Případnými dopady tzv. Lisabonské smlouvy na omezení státní suverenity ČR se ve svém příspěvku zabýval signatář D.O.S.T. a odborník na zahraničně-politické otázky PhDr. Ladislav Bátora.

Sněm D.O.S.T přijal dvoje usnesení, vyzývající k definitivnímu odmítnutí antidiskriminačního zákona a k ukončení projednávání tzv. Lisabonské smlouvy.

Usnesení sněmu D.O.S.T. k prezidentskému vetu antidiskriminačního zákona

Sněm signatářů iniciativy D.O.S.T., jakkoli si je vědom údajně hrozících sankcí ze strany Evropské unie, vyzývá poslance PSP ČR k definitivnímu odmítnutí návrhu antidiskriminačního zákona, vetovaného prezidentem České republiky Václavem Klausem a zabránění tak vymáhání politické korektnosti, prosazované postkomunistickou levicí v členských státech EU.

Usnesení sněmu D.O.S.T. k ukončení projednávání tzv. Lisabonské smlouvy

Sněm signatářů iniciativy D.O.S.T. vyzývá poslance a senátory PČR k ukončení projednávání tzv. Lisabonské smlouvy, neboť zásadním způsobem omezuje suverenitu České republiky a po odmítnutí referendem v Irsku se stává bezpředmětnou.

© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster