Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářů

Sněm 2009

Projevy ze setkání signatářů D.O.S.T.
v Praze 16.5.2009

V pořadí již druhé setkání signatářů D.O.S.T., které se konalo 16.5. v Praze , přineslo řadu zajímavých podnětů jak v diskusi, tak v projevech hostů i iniciátorů občanské iniciativy D.O.S.T. (Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice). S úvodním projevem vystoupil na setkání jeden z iniciátorů D.O.S.T., ředitel Institutu svatého Josefa a kandidát Svobodných do EP Mgr. Michal Semín. Ve svém projevu shrnul činnost D.O.S.T. v uplynulém roce a varoval před riziky přijetí Lisabonské smlouvy a antidiskriminačního zákona. Jak vyplynulo z jeho slov je D.O.S.T. připraven v případě přehlasování prezidentského veta antidiskriminačního zákona začít s monitoringem a právní pomocí občanům postiženým tímto zákonem, který po nás vyžaduje EU.


Celý projev Michala Semína naleznete zde: ms.mp3

S kritikou Lisabonské smlouvy a současné politické situace, vystoupil na sněmu D.O.S.T. i předseda Strany svobodných občanů Ing. Petr Mach, Ph.D.

Celý projev Petra Macha naleznete zde: pm.mp3

Před přijetím antidiskriminačního zákona varoval ve svém příspěvku další z iniciátorů D.O.S.T. předseda Lipového kříže a kandidát Svobodných do EP Mgr. Petr Bahník. Ten ve svém projevu podrobně popsal dopady této antidiskriminační legislativy v oblasti školství, kde podle něho, již dnes dochází k nátlaku na ty učitele, kteří se tomuto nátlaku z EU a zavedení těchto škodlivých norem brání.

Celý projev Petra Bahníka naleznete zde: pb.mp3

Na závěr dopoledního bloku vystoupil Ing. Mgr. Bc. Ladislav Bátora, Ph.D se svojí analýzou Evropské unie a možnými riziky plynoucími pro ČR z členství v této organizaci.

Celý projev Ladislava Bátory naleznete zde: lb.mp3

V odpoledním bloku probíhala diskuse signatářů D.O.S.T. nad aktuálními otázkami současné české politiky.

Usnesení ze sněmu D.O.S.T.

Signatáři občanské iniciativy D.O.S.T. (Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice) přijali na svém setkání dne 16. května 2009 toto usnesení:

I.

Signatáři vyjadřují podporu prezidentu republiky Václavu Klausovi v jeho zásadovém postoji vůči ratifikaci tzv. Lisabonské smlouvy a věří, že ve svém postoji vytrvá, navzdory bezprecedentním pokusům o politický nátlak, jimž musí v současné chvíli čelit. Signatáři odmítají nenávistnou kampaň, kterou proti prezidentu republiky rozpoutali příznivci Lisabonské smlouvy, a zdůrazňují, že atmosféra strachu, jíž tyto útoky ve společnosti vyvolávají, jen posiluje pochyby o Lisabonské smlouvě a jejím demokratickém charakteru.

II.

Signatáři také vyjadřují vážné obavy z aktuálního nárůstu pouličního násilí v souvislosti s aktivizací neonacistických a anarchistických skupin, k níž dochází v důsledku dlouhodobě neřešených bezpečnostních a sociálních problémů, tížících občany v ČR. Signatáři D.O.S.T. vyzývají příslušné policejní orgány, aby zajistily dodržování platných zákonů ČR a důsledně objasnily některé kauzy, jež jsou s pouličními nepokoji dávány do souvislosti, zejména případ zavrženíhodného žhářského útoku ve Vítkově.

III.

Zároveň však signatáři varují před možným zneužitím výše zmíněných jevů jako záminky k omezování občanských práv a svobod v ČR (např. na základě svévolného výkladu antidiskriminační legislativy). Kontroverzní výroky a postupy některých politiků naznačují, že podobná obava není zcela neopodstatněná. Iniciativa D.O.S.T. se co nejdůrazněji staví proti takovým pokusům, je připravena je monitorovat, poukazovat na ně a poskytovat občanům právní i jinou pomoc při obhajobě jejich práv a svobod.

© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster