Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářů

Sněm 2010

IV. sněm signatářů Manifestu D.O.S.T.

V pořadí již čtvrtý sněm signatářů Manifestu D.O.S.T. se konal v sobotu 5. června v Praze. Setkání zahájil předseda občanského sdružení Akce D.O.S.T. Ladislav Bátora. V úvodním referátu shrnul činnost za loňský rok a uplynulé měsíce roku letošního a seznámil přítomné také s tím, že v únoru bylo založeno občanské sdružení Akce D.O.S.T., což by mělo mimo jiné přispět k zintezívnění a k profesionalizaci našich snah o obranu tradičních hodnot a státní suverenity.

Místopředseda Akce D.O.S.T. Petr Bahník ve svém projevu zhodnotil výsledky voleb do poslanecké sněmovny a s nimi spojená očekávání velké části naší veřejnosti. Upozornil na mnohá úskalí, která výsledek voleb přináší.

Sněm se rovněž zabýval podporou D.O.S.T. jednotlivým kandidátům v nadcházejících senátních volbách. Většina účastníků se shodla na potřebě společného postupu euoskeptických stran při sestavování senátních kandidátek. V ideálním případě by měla být v každém z třetiny senátních obvodů, kde se budou volby na podzim konat, nominována osobnost, kterou by mohla Akce D.O.S.T. s klidným svědomím doporučit voličům. Některé stávající senátory, jak se účastníci také shodli, je možné doporučit voličům již nyní, neboť svým jasným odmítnutím Lisabonské smlouvy a antidiskriminačního zákona dokázali, že jsou osobnostmi na pravém místě a zaslouží si podporu.

Většina účastníků sněmu se závěrem shodla na potřebě reakce na nominaci Martina Jana Stránského z Věcí veřejných do funkce ministra zdravotnictví v Nečasově vládě. Vzhledem k tomu, že se dr. Stránský prokazatelně podílel na komplotu lékařů snažících se zbavit prezidenta Václava Klause způsobilosti k výkonu úřadu, což účastníci považují za odsouzeníhodné a vlastizrádné, rozhodli se napsat předsedovi Věcí Veřejných otevřený dopis. V dopise Radka Johna vyzývají aby od nominace Stránského upustil.© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster