Svátek má: Důvěra • Objektivita • Svoboda • Tradice   English 

Menu

D.O.S.T. - Declaration SignatářiSněmy signatářů Prohlášení iniciátorůAkce signatářůKomentáře

Sněmy signatářů D.O.S.T.

V Praze se sešel V. sněm signatářů manifestu D.O.S.T.

V sobotu 5. listopadu se v Praze konal V. sněm signatářů Manifestu D.O.S.T. Setkání ve zcela zaplněném sále moderoval Michal Semín. Po promítání retrospektivního snímku z úspěšných vystoupení iniciativy i Akce D.O.S.T. tlumočil pozdravy prezidenta republiky Václava Klause ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Ladislav Jakl. V první polovině sněmu vystoupili se svými příspěvky představitelé politických stran, hnutí a občanských sdružení, podporující myšlenky, obsažené v Manifestu D.O.S.T., ...
|Celý článek + zdravice hostů >|

IV. sněm signatářů Manifestu D.O.S.T.

V pořadí již čtvrtý sněm signatářů Manifestu D.O.S.T. se konal v sobotu 5. června v Praze. Setkání zahájil předseda občanského sdružení Akce D.O.S.T. Ladislav Bátora. V úvodním referátu shrnul činnost za loňský rok a uplynulé měsíce roku letošního a seznámil přítomné také s tím, že v únoru bylo založeno občanské sdružení Akce D.O.S.T., což by mělo mimo jiné přispět k zintezívnění a k profesionalizaci našich snah o obranu tradičních hodnot a státní suverenity.
| 07.06.2010 | Celý článek + usnesení Sněmu >

Projevy ze setkání signatářů D.O.S.T. v Praze 16.5.2009

V pořadí již druhé setkání signatářů D.O.S.T., které se konalo 16.5. v Praze , přineslo řadu zajímavých podnětů jak v diskusi, tak v projevech hostů i iniciátorů občanské iniciativy D.O.S.T. (Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice). S úvodním projevem vystoupil na setkání jeden z iniciátorů D.O.S.T., ředitel Institutu svatého Josefa a kandidát Svobodných do EP Mgr. Michal Semín. Ve svém projevu shrnul činnost D.O.S.T. v uplynulém roce a varoval před riziky přijetí Lisabonské smlouvy a antidiskriminačního zákona. Jak vyplynulo z jeho slov je D.O.S.T. připraven v případě přehlasování prezidentského veta antidiskriminačního zákona začít s monitoringem a právní pomocí občanům postiženým tímto zákonem, který po nás vyžaduje EU.
| 01.07.2009 | Celý článek + usnesení Sněmu + audio >


Sněm D.O.S.T. odmítl antidiskriminační zákon a Lisabonskou smlouvu (2008)

Sněm signatářů občanské iniciativy D.O.S.T. (Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice), jenž se sešel v sobotu 26.7. 2008 v Praze, zhodnotil dosavadní působení iniciativy od 7.11. 2007, kdy byl zveřejněn její základní dokument. Jak konstatoval ve svém úvodním projevu jeden z iniciátorů akce Mgr. Michal Semín, k textu prohlášení se přihlásilo téměř 500 osob (včetně několika zákonodárců), z nichž mnozí patří mezi známé osobnosti veřejného života.
| 27.07.2008 | Celý článek + usnesení Sněmu >

© 2010 Akce D.O.S.T. - Důvěra - Objektivita - Svoboda - Tradice - akce-dost@seznam.cz | webmaster